Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Södertörn doctoral dissertations 49 (Lund: Nordic Academic Press, 2010). 281 s.

Mats Bladh

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.3275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/