Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Södertörn doctoral dissertations 49 (Lund: Nordic Academic Press, 2010). 281 s.

  • Mats Bladh Eskilstuna
Published
2015-01-03
Section
Dissertations