Anders Julin

En ny visdiktare i den sena stormaktstidens Sverige

Authors

  • Lindh Lars Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/4.5644

References

Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström (utg.), Uppsala universitets matrikel. Bd 1, 1595–1700 (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1900–1911)

Derrida, Jacques, De la grammatologie (Paris: Minuit, 1967)

Derrida, Jacques, Of grammatology (Baltimore: John Hopkins, 1976)

Derrida, Jacques, Il Gusto del Segretto (Roma-Bari: Laterza, 1997)

Derrida, Jacques, A Taste for the Secret (Malden, MA: Polity, 2001)

Fafner, Jørgen, Tanke og tale – den retoriske tradition i Vesteuropa (Köpenhamn: Reitzels forlag, 1982).

Fehrman, Carl, Diktaren och döden: dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet (Stockholm: Bonnier, 1952)

Forster, Leonard, The icy fire. Five studies in European petrarchism (Cambridge: Cambridge University Press, 1969)

Johannesson, Kurt, ”Herde och lantman”, Opubl. lic.avhandling, Uppsala universitet 1962

Lausberg, Heinrich, Handbuch der Literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft (München: Hueber, 1960)

Lindh, Lars, ”Tillfällesskrifter och en i Uppsala universitetsbibliotek nyfunnen för hand skriven och tecknad bröllopsskrift år 1703 av Johan Runius”, EDDA: Nordisk tidskrift for litteraturforskning, 96,4 (2009), 374–395

Lindh, Lars, ”Israel Holmström – de profana visorna och den lätta lyriken”, Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, 134 (2013), 5–73

Lohmeier, Dieter (red.), Weltliches und Geistliches Lied des Barock: Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien, Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv, 7 (Stockholm: Svenskt visarkiv, 1979)

Möller, Daniel, ”Fänad i helgade grifter: Svensk djurgravpoesi 1670–1760”, dissertation, Lunds universitet 2011

Olsson, Bernt, Svensk världslig visa 1600–1730. Ett register över visor i visböcker och avskriftsvolymer, Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv, 6 (Stockholm: Svenskt visarkiv, 1978)

von Platen, Magnus, Yrkesskalder – fanns dom? – Om tillfällespoeternas försörjningsfråga (Stockholm: författaren, 1985)

Downloads

Published

2020-09-30

Issue

Section

Short essays