Salondiplomati og politisk selskabelighed

Charlotte Schimmelmann i dansk historieskrivning fra Louis Bobé til New Diplomatic History

Authors

  • Kristine Dyrmann Aarhus universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/4.5650

Keywords:

salon, salonnière, aristocratic sociability, social politics, diplomacy, Denmark, historiography, gender history

Abstract

This article traces the historiography of an elite woman and salonnière from late eighteenth-century Denmark, Charlotte Schimmelmann (1757–1816), arguing that the publication of her letters at the turn of the twentieth century has impacted contemporary historical writing on her salon and elite women’s political agency in Denmark. The article places the case of Charlotte Schimmelmann’s correspondence within the wider context of salon historiography and new diplomatic history, arguing that we must take the international research on not only the eighteenth-century salon, but also aristocratic sociability and new diplomatic history into account in order to understand Charlotte Schimmelmann’s late eighteenth-century sociability. Through examples from a reading of Charlotte Schimmelmann’s and her female circle’s full correspondence, their political and diplomatic involvement is highlighted. Several of these examples have been excluded from the published collection, prompting the second part of the article to investigate how and why the letters presented in the collection were selected for publication. Drawing on material from Louis Bobé’s personal archive, this part of the article uncovers Bobé’s basis for publishing the letters, leading to a discussion of how the publication’s emphasis on literary aspects of elite sociability has contributed to contemporary understandings of their agency.

Author Biography

Kristine Dyrmann, Aarhus universitet

Ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Samfund, afdelingen for Historie, Aarhus Universitet, og hun arbejder samtidig på Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Hendes afhandling omhandler politisk selskabelighed i 1780’ernes og 1790’ernes Danmark, set gennem korrespondancen mellem reformkredsens kvinder – Charlotte Schimmelmann (1757–1816), Sybille Reventlow (1753–1828), Frederikke Reventlow (1747–1822) og Louise Stolberg (1746–1824).

References

Bastian, Corinna, ‘Kammerdame und diplomatische Akteurin: Die Princesse des Ursins am Hof Philipps V. von Spanien (1701–1714)’, i Akteure der Aussenbeziehungen: Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, red. af Hillard von Thiessen og Christian Windler (Köln: Böhlau, 2010), s. 261–277. https://doi.org/10.7788/boehlau.9783412212698.261

Claus Bjørn, ‘Landboreformerne i den danske skoles historielærebøger’, Årbog for dansk skolehistorie, [8] (1974), 46–68.

Claus Bjørn, Den gode Sag – en biografi om C.D.F. Reventlow (København: Gyldendal, 1992).

Bobé, Louis, Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, 10 bind (København: Lehmann & Stage, 1895–1931).

Bobé, Louis, ‘Ernst og Charlotte Schimmelmann. Bidrag til deres Karakteristik’, Særtryk af Museum 1891.

Bobé, Louis, ‘Grevinde Louise Stolberg. En studie efter utrykte Breve,’ Museum 1892, s. 348–372.

Bonderup, Gerda, ‘Fæstevæsen’. Leksikonopslag på www.danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitets historieformidlingswebside. Udgivet 25. august 2011: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/faestevaesen/

Chalus, Elaine, ‘Elite Women, Social Politics and the Political World of Eighteenth-Century England’, The Historical Journal, 43,3 (2000), 669–697. https://doi.org/10.1017/s0018246x99001314

Chalus, Elaine, Elite Women in English Political Life, c. 1754–1790 (Oxford: Oxford University Press, 2005).

Chalus, Elaine, ‘Spaces for Elite Sociability in Fashionable Society: Brighton and Nice c. 1825–1835’ i Gendering Spaces in European Towns 1500-1914, red. af Elaine Chalus og Marjo Kaartinen (London: Routledge, 2019), s. 75–95. https://doi.org/10.4324/9781315871684-5

Daybell, James og Svante Norrhem, Gender and Political culture in Early Modern Europe, 1400–1800 (London: Routledge, 2017), https://doi.org/10.4324/9781315542188

Dyrmann, Kristine, ‘Alléen i Pyrmont er et aristokratisk tableau: Charlotte Schimmelmanns møde med den europæiske elite i Bad Pyrmont 1789–1794’, Scandia – tidskrift för historisk forskning, 84,2 (2018), 10–36

Dyrmann, Kristine, ‘Political sociability at the Brahetrolleborg estate in Denmark 1789-90’, Scandinavian Journal of History (accepteret, udgives 2020)

Dyrmann, Kristine, ‘Spa diplomacy: Charlotte Schimmelmann at Bad Pyrmont, 1789-94’, International History Review, tema om ‘Gender and Diplomacy’ (temaforslag accepteret)

Dyrmann, Kristine, ‘Charlotte Schimmelmann’s diplomatic salon in Copenhagen, 1789-1795’, manuskript

Engberg, Jens, Magten og Kulturen: Under Enevælden, Dansk Kulturpolitik 1750–1900, vol. 1, (København: Gad, 2005)

Erlandsson, Susanna, ‘Off the record: Margaret van Kleffens and the gendered history of Dutch World War II diplomacy’, International Feminist Journal of Politics, 21,1 (2019), 29–46. https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1528877

Feldbæk, Ole, Den lange Fred – Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1700–1800 (København: Gyldendal og Politiken 2003), vol. 9.

Goodman, Dena, The Republic of Letters (Ithaca: Cornell University Press, 1996)

Habermas, Jürgen, The Structural Transformation of the Public Sphere (Cambridge: Polity Press, 1989)

Habermas, Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit (Darmstadt: Luchterhand, 1962)

Habermas, Jürgen, Borgerlig Offentlighed (København: Information, 2009)

Helleberg, Maria, Vilde Kvinder, Milde Kvinder – 12 kvindeliv fra Guldalderen, 2. udgave (København: Samlerens Forlag, 2006)

Hellsing, My, Hovpolitik: Hedvig Elisabeth Charlotta som politisk aktör vid det gustavianska hovet, Örerbro Studies in History, 14 (Örebro: Örebro universitet, 2013)

Hellsing, My og Sophie Holm, ’Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria?: En presentation av forskningsfältet ”new diplomatic history”’, Historisk Tidskrift för Finland, [100],4 (2015), 439–450

Hellsing, My, ’Tillit inom hovpolitiken. Exempel från den franska beskickningen i Stockholm 1783–1789’ i Tillit och Diplomati: En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 1670-1990, red. af Susanna Erlandsson og Sari Nauman, Opuscula historica Upsaliensia, 56 (Uppsala: Uppsala Universitet, 2019), s. 81–97

Holm, Edvard, Danmark-Norges Historie fra Den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse, 7 bind i 11 dele (København: Gad, 1891–1912), bind VI, del 2 (1909)

Holm, Edvard, Kampen om Landboreformerne i slutningen af det 18. århundrede (København: Gad, 1888)

Jexlev, Thelma og Bjørn Kornerup, ‘Louis Bobé’ i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., 16 bind, red. af Svend Cedergreen Bech (København: Gyldendal, 1979–84). Hentet 10. oktober 2018 fra http://denstoredanske.dk/

Kale, Stephen, French Salons: High Society and Political Sociability from the Old Regime to the Revolution of 1848 (Baltimore: John Hopkins University Press, 2004)

Keller, Katrin, ‘Mit den Mitteln einer Frau: Handlungsspielräume adliger Frauen in Politik und Diplomatie’ i Akteure der Aussenbeziehungen: Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, red. af Hillard von Thiessen og Christian Windler (Köln: Böhlau, 2010), s. 219–245. https://doi.org/10.7788/boehlau.9783412212698.219

Koch, L., ’Reventlow, Johan Ludvig, Greve 1751–1801’, i Dansk Biografisk Lexikon, red. af Carl Frederik Bricka, 19 bind (København: Gyldendal, 1887–1905), vol. XIV (Februar 1900), s. 64–67

Kühnel, Florian, ‘Minister-like cleverness, understanding, and influence on affairs’ i Practices of Diplomacy in the Early Modern World, c. 1400-1800, red. af Tracey A. Sowerby og Jan Hennings (London: Routledge, 2017), s. 130–146. https://doi.org/10.4324/9781315186375-8

Jytte Larsen (red.), Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2 bind (København: Rosinante, 2000–2001), digital udgave: www.kvinfo.dk/side/170

Klitgaard Povlsen, ‘Den litterære salons historie og genrer’ i Nordisk Salonkultur: Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780–1850, red. af Anne Scott Sørensen (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 1998), s. 17–37

Lindström, Peter og Svante Norrhem, Flattering Alliances – Scandinavia, Diplomacy, and the Austrian-French Balance of Power (Lund: Nordic Acadmic Press 2013). https://doi.org/10.1080/03468755.2014.913957

Lilti, Antoine, The World of the Salons (Oxford: Oxford University Press, 2015)

Lilti, Antoine, Le Monde des Salons: Sociabilité et Mondanité à Paris au XVIIIe siècle (Paris: Fayard, 2005)

Lyngby, Thomas, ‘Salonen som socialt laboratorium’ i Salon på Sophienholm, red. af Karen Klitgaard Povlsen (Sophienholm: Sophienholm, 2012)

Løgstrup, Birgit, Bondens Frisættelse. De danske landboreformer 1750–1810 (København: Gad, 2015)

Magnusson, Sigurdur Gylfi og Istvan M. Szijarto, What is Microhistory? Theory and Practice (London: Routledge 2013). https://doi.org/10.4324/9780203500637

Mansén, Elisabeth, Ett Paradis på Jorden: Om den svenska kurortskulturen 1680–1880 (Stockholm: Atlantis, 2001)

Markussen, Ingrid, ”Sagens sande beskaffenhed”: Ludvig Reventlow og skolereformerne på Brahetrolleborg 1783–1801 (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2019)

Mori, Jennifer, ‘How Women make Diplomacy. The British Embassy in Paris, 1815–1841’, Journal of Women’s History, 27,4 (2015), 137–159. https://doi.org/10.1353/jowh.2015.0042

Mori, Jennifer, The culture of diplomacy: Britain in Europe, c. 1750–1830 (Manchester: Manchester University Press, 2010), https://doi.org/10.7228/manchester/9780719082726.001.0001

Norrhem, Svante, Kvinnor vid Maktens Sida (Lund: Nordic Academic Press 2007).

Reventlow, Chr. B. En dansk Statsmands Hjem omkring Aar 1800, 2 bind (København: Gyldendal, 1902–03).

Scott Sørensen, Anne, ‘Den aristokratiske skønånd på Sølyst’, netartikel på Nordic Women’s Literature (udgivet 4. januar 2011): https://nordicwomensliterature.net/da/2011/01/04/den-aristokratiske-skoenaand-paa-soelyst/

Scott Sørensen, Anne (red.), Nordisk Salonkultur: Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780–1850 (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 1998).

Sluga, Glenda ‘Women, Diplomacy and International Politics, before and after the Congress of Vienna’, i Women, Diplomacy and International Politics since 1500, red. af Glenda Sluga og Carolyn James (London: Routledge, 2015), s. 120–136. https://doi.org/10.4324/9781315713113-8

Vick, Brian, The Congress of Vienna: Power and Politics after Napoleon (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014). https://doi.org/10.4159/harvard.9780674736252

Weisbroede, Kenneth, ’Vangie Bruce’s Diplomatic Salon’, i Women, Diplomacy and International Politics since 1500, red. af Glenda Sluga og Carolyn James (London: Routledge, 2015), 240–253. https://doi.org/10.4324/9781315713113-15

Öhrberg, Ann, Vittra Fruntimmer: Författerroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författere, (Uppsala: Gidlunds Förlag, 2001)

Downloads

Published

2020-10-01

Issue

Section

Articles