Pehr Strand och speluret på Lövstabruks herrgård

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/4.5904

Keywords:

Pehr Strand, organ clock, mechanical instruments, Lövstabruk, Musikaliskt Tidsfördrif, Olof Åhlström, Johan Christian Knoop, digital humanities

Abstract

Pehr Strand (c. 1758–1826) was the most prominent builder of organ clocks in Sweden around 1800. Strand built in the so-called Berlin tradition, but with clock cases decorated in the typical Gustavian style. The music on the barrels are examples of the typical repertoire performed at different venues in Stockholm, and published in the periodical Musikaliskt Tidsfördrif. A micro-history of the organ clock at the Lövstabruk Manor describes the current position of the research field, and provides, with related sources of different kinds, a reference point for a call to researchers from other fields to contribute in their respectively area of expertise.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abrahamsson, Åke, ”Gå på skrå - En Historisk Återvandring”, S:t Eriks Årsbok (2000), 13–34.

Baines, Emily Joye, “The Ghost in the Machine: The Role of Mechanical Musical Instruments as Primary Sources for Eighteenth-Century Performance Practice in England, and an Examination of the Style(s) Contained Therein”. Dissertation, London: Guildhall School of Music & Drama, 2017.

Boman, Hertha, ”Två Stockholmskonstnärer på 1700-talet. Ornamentbildhuggarna Johan Ljung och Pehr Ljung.”, Sankt Eriks Årsbok (1964), 41–78.

Bormann, Karl, Orgel- Und Spieluhrenbau : Kommentierte Aufzeichnungen Des Orgel- Und Musikwerkmachers Ignaz Bruder (1829) Und Die Entwicklung Der Walzenorgeln, Veröffentlichung Der Gesellschaft Der Orgelfreunde, 34 (Zürich: Sanssouci-Verlag, 1968).

Bratsberg, Bjørn, ”Programmert interpretasjon. Serinetten som kilde till 1700-tallets musikalske fremførelsespraksis”, licenciatavhandling (Göteborg: Göteborgs universitet, 2014).

Bruder, Ignaz Blasius, Handbuch Der Orgelbaukunst, ed. Hermann Brommer (Waldkirch: Waldkircher Orgelstiftung, 2006).

Dahlgren, Fredrik August, Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar, (Stockholm, 1866).

Dunning, Albert, ”Die De Geer'schen Musikalien in Leufsta”, Svensk tidskrift för musikforskning 48 (1966), 187–210.

Erici, Einar och R. Axel Unnerbäck, Orgelinventarium: bevarade klassiska kyrkorglar i Sverige (Stockholm, 1988).

Haspels, Jan Jacob Leonard, Automatic Musical Instruments : Their Mechanics and Their Music 1580–1820 = Automatische Muziekinstrumenten : Hun Mechaniek En Muziek 1580–1820 (Utrecht: Nirota, 1987).

Heintz, Veslemöy, ”Sällskapet Utile Dulci och dess musikbibliotek”, Dokumenterat. Bulletin Från Musik- och Teaterbiblioteket 43 (2011), 7–15.

Helenius-Öberg, Eva, ”Svenskt instrumentmakeri 1720–1800. En preliminär översikt”, Svensk Tidskrift För Musikforskning (1977:1), 5–43.

Helenius-Öberg, Eva, Svenskt Klavikordbygge 1720–1820 (Stockholm, 1986).

Helenius-Öberg, Eva, ”Övrig instrumenttillverkning”, i Musiken i Sverige, vol. 2, Frihetstid och gustaviansk tid 1720–1810, red. av Leif Jonsson och Anna Ivarsdotter (Fischer, Stockholm, 1993), s. 183–88.

Heyde, Herbert, Musikinstrumentenbau in Preussen (Tutzing: Hans Schneider, 1994).

Jüttemann, Herbert, Mechanische Musikinstrumente : Einführung in Technik Und Geschichte, Fachbuchreihe Das Musikinstrument, 0429-9671 ; 45 (Frankfurt/M.: Bochinsky, 1987).

Kiesant, Silke, Prunkuhren Am Brandenburgisch-Preussischen Hof Im 18. Jahrhundert: Mit Einem Katalog Ausgewählter Uhren Friedrichs II. Und Friedrich Wilhelms II. von Preußen (Petersberg: Imhof, 2013).

Kilström, Andreas, ”Flöjtur, äldre mekaniska musikinstrument och deras uppförandepraxis”. C-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet 1983.

Kjellberg, Erik (red.), Herrgårdskultur och salongsmiljö: rapport från en nordisk konferens på Leufsta bruk 12–14 maj 1995, Uppsala univ., Institutionen för musikvetenskap, Uppsala, 1997.

Krouthén, Mats, ”Ikke bare tikk-takk. Om spilleur, makt og prakt i det norske lydlandskapet 1700-1900”, i Norges lyder. Stabbursklokker og storbykakofoni, red. Frank Meyer (Oslo: Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt/Nasjonalbiblioteket nr. 45, 2018), s. 43–63.

Norrback, Johan och Jan Ling, ”Flöjturet och tiden”, i Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademiens Årsbok, vol. 2013, 37–62. https://gup.ub.gu.se/file/115440 [hämtad 18 januari 2021]

Norrback, Johan, “The Pinned Barrel as Music Archive”, i A Festschrift for Prof. Kerala J. Snyder, (Göteborg, 2019). http://hdl.handle.net/2077/60576 [hämtad 18 januari 2021]

Ord-Hume, Arthur W. J. G., Automatic Organs : A Guide to Orchestrions, Barrel Organs, Fairground, Dancehall & Street Organs Including Organettes (Atglen, PA: Schiffer, 2007).

Scott Sørensen, Anne (red.), Nordisk salonkultur: et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780–1850, Odense Universitetsforlag, Odense, 1998.

Sigurdsson, Irene, ”Manufakturer i Stockholm år 1740”, Stadsvandringar, 1982 (5), s. 9–29, 1982. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/8189 [hämtad 18 januari 2021]

Silfverstolpe, Malla, Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. D. 2, 1804–1819 (Stockholm, 1909). https://litteraturbanken.se/ [hämtad 18 januari 2021]

Söderberg, Carl Theodor, Matrikel öfver folkskolelärare-, klockare- och organist-beställningarne inom Strengnäs stift med afseende på boställen och lönevilkor; innefattande jemväl orgelverkens ålder, storlek och beskaffenhet (Nyköping, 1851).

Tham, Pehr, Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, Gjord Åren 1796 Och 1797 : Notes Made during a Journey from Westergöthland to Stockholm in the Years 1796 and 1797, (Stockholm: Rediviva, 1980).

Unnerbäck, Axel, ”Pehr Zacharias Strand”, Svenskt biografiskt lexikon. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20320 [hämtad 18 januari 2021]

Vretblad, Åke, ”Charles de Geers samling av musikalier i Leufsta bruk”, Svensk tidskrift för musikforskning 37 (1955), 156–60.

Wolff, Charlotta, ”Musikkultur och musiksmak i 1700-talets Sverige. Ett bidrag till lyssnandets historia”, i Historisk Tidskrift för Finland, 100 (2015:4), 420–52.

Downloads

Published

2021-07-02

Issue

Section

Peer-reviewed articles