No. 2 (2019): Wikipedia-akademiet 2015

Presentasjonar frå Wikipedia-akademiet 2015, arrangert av Wikimedia Norge og UiT Noregs arktiske universitet i Tromsø 23.–24. april 2015. Temaet for konferansen var Wikipedia som det utvida biblioteket, og målet var å samla Wikipedia-skribentar, forskarar og alle som er interesserte i Wikipedia si rolle i det nye kunnskapssamfunnet.

Arrangementskomitéen: Astrid Carlsen (Wikimedia Norge), Philipp Conzett (UiT Noregs arktiske universitet, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6754-7911), Harald Groven (Senter for IKT i utdanninga), Trond Trosterud (UiT Noregs arktiske universitet)

Published: 2019-10-13