NOKUT = KNOCK OUT? Reakreditering av sykepleierutdanningen i Finnmark!

Siw Blix

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/7.3338

Abstract

Sykepleierutdanningene i Norge var den første bachelor utdanningen som ble reakkreditert av det nyopprettede nasjonale organet for kvalitet i utdanning (NOKUT) høsten 2005. Formålet med og oppgavene til NOKUT er å kontrollere kvaliteten på høyere utdanning i Norge, og hjelpe institusjonene med kvalitetsutviklingen. NOKUT har ansvaret for evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjoner og studietilbud.

Denne rapporten har til hensikt å dokumentere med lokale erfaringer en statlig styrt standardiseringsprosess i høyskole- og universitetssektoren. En slik dokumentering impliserer en ganske detaljert beskrivelse av de ulike leddene i prosessen. Prosessen reiser spørsmål om innhold og gjennomføring av selve vurderingen. Den berører direkte og indirekte spørsmål om hva innholdet i sykepleiefaget bør være og hvem som skal bestemme det. Men Reakrediteringsprosessen har betydd mye for innholdet i dagens sykepleierutdanning, og det er nødvendig å ha et analytisk blikk på selve prosessen.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Siw Blix