Archives
2016

No 4 (2016): Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT

Rapporten oppsummerer erfaringer fra etablering av et institusjonelt arkiv for åpne data ved UiT Norges arktiske universitet.

No 2 (2016): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 4: Varsel om en mulig krise

Rapport nr. 4 fra prosjektet ” Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon”.


2015

No 7 (2015): Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Undervisningssykehjemmet i Karasjok og fem kommuner i Finnmark

No 6 (2015): Sampublisering Helsefak og UNN 2012–2014

En analyse av sampublisering mellom store aktører i nord-norsk helseforskning

No 4 (2015): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner

Rapport nr. 3 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

No 3 (2015): ”Levende studie-og læringssentra?" Rapport nr. 2: Kompetensutmaningar i tre rurala regioner

Rapport nr. 2 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

No 2 (2015): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst

Rapport nr. 1 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

2013

No 2 (2013): HiF-Rapport 2013:1 Trening ute eller inne?

Rapport fra et prosjekt med datainnsamling under Forskningsdagene 2012.

2012

No 2 (2012): HiF-Rapport 2012:2 NOKUT = KNOCK OUT?

Reakreditering av sykepleierutdanningen i Finnmark!

No 1 (2012): HiF-Rapport 2012:1 ”ET GODT LOKALT LÆRINGSMILJØ?”

Erfaringer med desentralisert bachelor i sykepleie, i tre kommunale studentgrupper 2001 -2004. Rapport fra pilotprosjektet med ny desentralisert modell


2001

No 12 (2001): HiF-Rapport 2001:12 Kommunale Næringsfond - Framtida til virkemiddelet

Hva mener kommunene? Oppdragsgiver: Kommunal og regional departementet.


1 - 23 of 23 Items