HiF-Notat 2013:1 Snefjordvassdraget. Driftsplan

Monica Berg Aasrum, Kristian Lauvland

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/7.3340

Abstract

Høgskolen i Finnmark og Naturtjenester i Nord har fått oppdrag fra Snefjord jeger- og fiskeforening om utarbeiding av driftsplan for Snefjordvassdraget. Det ble utført et prøvefiske med multigarn, videoovervåkning i utløpselv og et el-fiske. Resultatene viser en god bestand av røye og ørret. Det finnes også en liten bestand av laks. Hovedvandringstidspunkt for anadrom røye er i juli og anadrom ørret vandrer i september/oktober (kameraovervåkning).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Monica Berg Aasrum, Kristian Lauvland