Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand

Authors

  • Per-Arne Amundsen Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).
  • Aslak Smålås Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).
  • Roar Kristoffersen Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).
  • Rune Knudsen Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).
  • Anna Siwertsson Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).
  • Anders Klemetsen Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.3420

Keywords:

Røye, Ørret, Fiskevatn, Overbefolka fiskebestander, Uttynningsfiske, Kultivering, Adaptiv overvåkning og forvaltning, Økologi, Parasitter

Abstract

Amundsen, P.-A., Smalås, A., Knudsen, R., Kristoffersen, R., Siwertsson, A. & Klemetsen, A. 2015. Takvatnprosjektet. Erfaringer fra forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand. Rapport, UiT Norges arktiske universitet. 53 s.

Overbefolka fiskebestander er et stort problem i mange av våre innsjøer. Det typiske kjennetegnet er en stor tetthet av gammel, småvokst og mager fisk, gjerne med en høy infeksjon av parasitter. Hardt uttynningsfiske har vært foreslått som et mulig botemiddel, men selv om det har vært gjort mange forsøk på å komme problemet til livs, er det få som har lyktes. Denne rapporten oppsummerer en langsiktig forsknings- og kultiveringsinnsats i Takvatnet – et unikt samarbeidsprosjekt mellom forskere, grunneiere og fiskere som trolig representerer det mest vellykkede og best dokumenterte uttynningsfisketiltaket som noen gang har vært gjennomført.

Røyebestanden i Takvatnet, Troms, var på slutten av 1980-tallet sterkt overbefolka. Fra 1984 til 1989 ble det gjennomført et omfattende uttynningsfiske ved hjelp av teiner, og totalt ble det tatt ut nærmere 700.000 smårøye med ei total vekt på 31.3 tonn. Tiltaket har hatt en formidabel effekt på fiskebestanden i innsjøen. Da uttynningsfisket ble avsluttet, var tettheten av røye redusert til ca. 1/5 av tettheten i den overbefolka bestanden, noe som blant annet ga seg utslag i bedre næringsforhold og stor vekstøkning for den gjenværende fisken. Ørreten, som nesten var blitt borte fra vatnet da røyebestanden var overbefolka, har kommet sterkt tilbake, og de siste 10-15 årene har det vært en god balanse mellom storvokst ørret og røye av god kvalitet i vatnet.

Rapporten tar for seg historikken og gjennomføringen av uttynningsfisket i Takvatnet, sammenfatter de viktigste kultiveringseffektene og endringene i fiske-bestandene, og oppsummerer viktig lærdom og kunnskap for kultivering og forvaltning av andre fiskevatn.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Per-Arne Amundsen, Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

Professor i ferskvannsøkologi. Han arbeider med et bredt spekter av faglige problemstillinger innenfor økologi og forvaltningsbiologi, med særlig vekt på langtidsstudier av næringsøkologi og økologiske interaksjoner i ferskvannssystemer. E-post: per-arne.amundsen@uit.no.

Aslak Smålås, Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

Vitenskapelig assistent i ferskvannsøkologi. Han har mastergrad i ferskvannsøkologi, mer presist innen livshistorieteori og økologi hos røye. E-post: aslak.smalas@uit.no

Roar Kristoffersen, Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

Førsteamanuensis i ferskvannsøkologi og har parasitter hos fisk som sitt viktigste fagområde. E-post: roar.kristoffersen@uit.no

Rune Knudsen, Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

Professor i ferskvannsøkologi. Han jobber mest med problemstillinger knyttet til evolusjonær økologi og tidlig artsdannelse hos fisk, samt innen økologisk parasittologi. E-post: rune.knudsen@uit.no

Anna Siwertsson, Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

Postdoc i ferskvannsøkologi på et prosjekt knyttet til næringsnett og parasitter i Takvatnet. Hennes interesseområder inkluderer trofisk økologi og økologisk artsdannelse hos ferskvannsfisk. E-post:

anna.siwertsson@uit.no

Anders Klemetsen, Ferskvannsøkologiske faggruppe, UiT Norges arktiske universitet (http://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=341045).

Professor emeritus i ferskvannsøkologi og en pioner i nordnorsk ferskvannsforskning. Han har et stort interessefelt innen naturfag og ferskvannsbiologi, men har særlig vært opptatt av røyas biologi, og evolusjon og artsdannelse knyttet til ulike røyeformer. E-post: anders.klemetsen@uit.no

Downloads

Published

2015-04-23

How to Cite

Amundsen, P.-A., Smålås, A., Kristoffersen, R., Knudsen, R., Siwertsson, A., & Klemetsen, A. (2015). Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand. Septentrio Reports, (5). https://doi.org/10.7557/7.3420