Rapport fra Temamøte om Miljøterapeutisk kompetanse i skolen

Authors

  • Marit Ruth Rustad UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4117

Abstract

UiT Norges arktiske universitet, Campus Harstad, avd. for vernepleie, tidligere Høgskolen i Harstad, har siden 1983 utdannet vernepleiere, en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning som har sitt faglige ståsted innenfor feltet funksjonshemming. Dette betyr at vernepleiere utøver sin yrkesfunksjon i samhandling med personer som har en funksjonsnedsettelse, og i nært samarbeid med andre yrkesutøvere. De nasjonale føringer innenfor funksjonshemma-politikken er «et samfunn for alle» og «alle skal være med». Når det gjelder den norske skole, har vi en opplæringslov som sier noe om retten og kravet som stilles til opplæring, for alle våre barn.

Utfordringen den norske skole står overfor med tanke på opplæringsloven og tilpasset opplæring, er mange, men for å nå opplæringsmålene for alle våre barn er det viktig med en supplerende kompetanse til læreren i skolestua. Her kommer miljøterapeuten og vernepleieren inn og kan bidra til å tilrettelegge for motivasjon og mestring hos elever med spesielle behov i skolehverdagen. Visjonen om at «alle hører tell», tilsier fagkunnskap om hvordan vi skal inkludere.

På vegne av arrangørene, UiT Campus Harstad, avd. for vernepleie og FO, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, velferdsvitere og vernepleiere, takker vi for all gode innspill i panelet og fra tilhørere.

Rapporten inneholder alle stemmene fra temamøtet om miljøterapeutisk kompetanse i skolen –  arbeidsoppgave og utfordringer, og er et kunnskapsbidrag inn i skolestua, både på ledernivå, og til planlegging av opplæring og dens gjennomføring.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marit Ruth Rustad, UiT The Arctic University of Norway

Universitetslektor, Avdeling for vernepleie

Downloads

Published

2017-06-22

How to Cite

Rustad, M. R. (2017). Rapport fra Temamøte om Miljøterapeutisk kompetanse i skolen. Septentrio Reports, (3). https://doi.org/10.7557/7.4117