Registreringsrapport indre Finnmark 2011

Abstract

Archaeological survey report. Related publication:

Skandfer, M., Blankholm, H. P. and Hood, B. (eds) (in press) Archaeological Perspectives on Hunter-Gatherer Landscapes and Resource Management in Interior North Norway. Equinox Publishing, Sheffield.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Marianne Skandfer, UiT Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis, Seksjon for kulturvitenskap
Bryan Hood, UiT The Arctic University of Norway
Professor, Department of Archaeology, History and Religious Studies

References

Helskog, Knut 1973 Arkeologiske undersøkelser 1972/73 i Altavassdraget, Finnmark. Topografisk arkiv, Tromsø Museum, Tromsø.

Hood, Bryan og Sommerseth, Ingrid 2010 Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. Forskningsprosjektet ”Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. – 1000 e. Kr. (LARM)”. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Sommerseth, Ingrid 2009 Villreinfangst og tamreindrift i indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. PhD-avhandling, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Sommerseth, Ingrid u.å. a Fangstanlegget ved Jálgesvárri og omkringliggende kulturminner, Karasjok k., Finnmark. Registreringsrapport 2011. Forskningsprosjektet ”Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. – 1000 e. Kr. (LARM)”. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø (foreløpig).

Sommerseth, Ingrid u.å. b Utgravning av fangstgroper i fangstanlegget ved Jálgesvárri, Karasjok k., Finnmark. Forskningsprosjektet ”Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. – 1000 e. Kr. (LARM)”. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø (foreløpig).

Published
2018-12-06