Registreringsrapport indre Finnmark 2011

Marianne Skandfer, Bryan Hood

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/7.4328

Keywords

survey report; inland archaeology; hunter-gatherers; Stone Age; Early Metal Age; Iron Age; Medieval times; Sami archaeology

Abstract

Archaeological survey report. Related publication:

Skandfer, M., Blankholm, H. P. and Hood, B. (eds) (in press) Archaeological Perspectives on Hunter-Gatherer Landscapes and Resource Management in Interior North Norway. Equinox Publishing, Sheffield.

References


Helskog, Knut 1973 Arkeologiske undersøkelser 1972/73 i Altavassdraget, Finnmark. Topografisk arkiv, Tromsø Museum, Tromsø.

Hood, Bryan og Sommerseth, Ingrid 2010 Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. Forskningsprosjektet ”Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. – 1000 e. Kr. (LARM)”. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Sommerseth, Ingrid 2009 Villreinfangst og tamreindrift i indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. PhD-avhandling, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Sommerseth, Ingrid u.å. a Fangstanlegget ved Jálgesvárri og omkringliggende kulturminner, Karasjok k., Finnmark. Registreringsrapport 2011. Forskningsprosjektet ”Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. – 1000 e. Kr. (LARM)”. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø (foreløpig).

Sommerseth, Ingrid u.å. b Utgravning av fangstgroper i fangstanlegget ved Jálgesvárri, Karasjok k., Finnmark. Forskningsprosjektet ”Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. – 1000 e. Kr. (LARM)”. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø, Tromsø (foreløpig).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marianne Skandfer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.