Rapport fra registreringer i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark, 2012

Marianne Skandfer

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/7.4330

Keywords

survey report; inland archaeology; hunter-gatherers; Stone Age; Early Metal Age; Iron Age; Medieval times; Sami archaeology

Abstract

Archaeological survey report.
Related publications:

Skandfer, M., Blankholm, H. P. and Hood, B. (eds) Archaeological Perspectives on Hunter-Gatherer Landscapes and Resource Management in Interior North Norway. Equinox Publishing, Sheffield.


Related reports:
http://doi.org/10.7557/7.4335
http://doi.org/10.7557/7.4333
http://doi.org/10.7557/7.4331
http://doi.org/10.7557/7.4324
http://doi.org/10.7557/7.4325
http://doi.org/10.7557/7.4328

References


Bergman, I., Östlund, L. og Zackrisson, O. 2004 The use of plants as regular food in ancient subarctic economies: a case study based on Sami use of Scots Pine innerbark. Arctic Anthropology 41: 1–13.

Blankholm, H. P. 2011 Plugging the Gap: Early Metal Age in the Ostu Mountain Pass, Troms, Northern Norway. Fennoscandia Archaeologica 28:19-37.

Blankholm, H. P. og Skandfer, M. in progress Semi-subterranean dwellings in the northern interior. (This is BAnkholm and Skandfer (in press) in "Related publications" above)

Elvebakk, A. og Kirchhefer, A. 2012 Den gamle furuskogen i Dieváidvuovdi/Dividalen – eit eldgammalt samisk kulurlandskap. Blyttia 70(1):7-26.

Hedman, S. D. og Olsen, B. 2009 Transition and order: A study of Sámi rectangular hearths in Pasvik, Arctic Norway. Fennoscandia Archaeologica 26 :3-22.

Hood, Bryan 2008 Excavation report, Čoallejávri, Karasjok Municipality, Finnmark. Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Hood, B. 2012 The Empty Quarter? Identifying the Mesolithic of Interior Finnmark, North Norway. Arctic Anthropology 49(1):105-135.

Hood, B. og Sommerseth, I. 2010 Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Hultgreen, T., Simonsen, P. og Storli, I. 1992 Omkring Jotkaleiren. I: Simonsen, P, (red.) Alta-kraftverkene: kulturhistoriske registreringer og utgravninger 1983. Tromura kulturhistorie 22, Tromsø: Tromsø Museum:123-155.

Høeg, H. I. 2000. Pollenanalytiske undersøkelser i Finnmark, Nord-Norge. AmS-Varia 37, 53-97.

Mulk, I. M. 1994 Sirkas – ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f. – 1600 e.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6, Umeå: Umeå universitet.

Myrvoll, E. R., Thuestad, A. og Holm-Olsen, I. M. 2011 Wild reindeer hunting in Arctic Norway: Landscape, reindeer migration patterns and the distribution of hunting pits in Finnmark. Fennoscandia Archaeologica 28: 3-17.

Myrvoll, E.R., Holm-Olsen, I.M. og Thuestad, A. 2011 Fokus på fangstanlegg: En studie av fangstanlegg i Finnmark. NIKU Rapport 54, Oslo.

Niklasson, M., Zackrisson, O. og Östlund, L.. 1994 A dendroecological reconstruction of the use by Saami of Scots pine (Pinus sylvestris L.) inner bark over the last 350 years at Sädvajaure, N. Sweden. Vegetation History and Archaebotany 3: 183–190.

Nissen, H. 1928 Nogen lappiske offerplasser i det indre av Finnmarken, i Festskrift til rektor J. Qvigstad, 1853-4. april-1928, Tromsø Museums Skrifter 2, Tromsø: Tromsø Museum: 184-187.

Sámiid Vuorká-Dávvirat u.å. Liste over kulturminner med kartreferanser, Karasjok k.

Schanche, K. 1990 Den funntomme perioden. Nord-Troms og Finnmark i det første årtusen e.Kr. FOK-programmets skriftserie nr. 2, Oslo:Norges allmenvitenskapelige forskningsråd.

Simonsen, P. 1979 Juntavadda og Assebakte – to utgravninger på Finnmarksvidda. Acta Borealia B Humaniora 17.

Simonsen, P. 1991 Fortidsminner nord for Polarsirkelen [1970]. Oslo: Universitetsforlaget.

Simonsen, P. 1992 Alta-kraftverkene: kulturhistoriske registreringer og utgravninger 1983. Tromura kulturhistorie 22, Tromsø: Tromsø Museum

Skandfer, M. 2004 Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark 2004. Feltrapport, Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi. (http://doi.org/10.7557/7.4335; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2007 Registreringsrapport: Registreringer Kautokeino, Karasjok og Tana kommuner i forbindelse med post-doktorprosjekt i arkeologi 2006 - 2007. Tromsø: Universitetet i Tromsø (http://doi.org/10.7557/7.4333; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2010 Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.: Registreringsrapport indre Finnmark 2009. Universitetet i Ttromsø: Upublisert rapport, Institutt for arkeologi og sosialantropologi (http://doi.org/10.7557/7.4331; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2012a Rapport fra utgravning: ID 134692 Čoallajávri, Karasjok k., Finnmark Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM). Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi. (http://doi.org/10.7557/7.4324; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2012b Rapport fra utgravning: ID 143694 Guovžadievvá, Karasjok k., Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM). Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi 2012. (http://doi.org/10.7557/7.4325; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. og Hood, B. 2011 Registreringsrapport 2011, Indre Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 300 f.Kr. - 100 e.Kr."(LARM). Institutt for arkeologi og sosialantropologi: Universitetet i Tromsø. (http://doi.org/10.7557/7.4328; active link provided under "Related reports" above)

Solbakk, Aa. 2000 Ávjovári. Kárásjoga historija I: 1553 – 1900. Karasjok: Dávvi Girji/Kárášjoga gielda/Karasjok kommune.

Storli, I. 1994 “Stallo”-boplassene: Spor etter de første fjellsamer? Institutt for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Novus forlag.

Storå, N. 1971 Burial costums of the Skolt Lapps. FF communications 210, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Vorren, Ø. 1944 Dyregraver og reingjerder i Varanger. Nordnorske Samlinger 6:3-99.

Vorren, Ø. 1957 Villreinfangst med gjerder og graver i Norge. I: Sámiid Dilit. Föredrag vid Den Nordiska Samekonferensen, Jokkmokk 1953. Oslo.

Vorren, Ø. 1958 Samisk villreinfangst i eldre tid. Ottar 17: 1-42.

Vorren, Ø. 1962 Finnmarkssamenes nomadisme I-II, Oslo: Universitetsforlaget.

Vorren, Ø. 1964 Barkebrød – hungersnød? Ottar 41:7-9.

Vorren, Ø. 1964 Dagbok over reise til Finnmark 10. Sept. – 25. Sept. -64, upublisert feltdagbok, Tromsø Museum.

Vorren, Ø. 1969 Dagbok 1969:den 9/8. 1969, upublisert feltdagbok, Tromsø Museum.

Vorren, Ø. 1982 The wild reindeer hunt and offering sites. In: Hultkrantz, Å. And Vorren, Ø. (eds.): The Hunters: Their culture and way of life, Tromsø Museums Skrifter XVIII, Universitetsforlaget, Oslo. :55-68.

Vorren, Ø. 1998 Villreinfangst i Varanger fram til 1600 – 1700-årene. Tromsø Museums Skrifter XXVIII, Nordkalottforlaget, Stonglandseidet.

Östlund L., Zackrisson O. og Bergman I. 2004 Trees for food –a 3000 years record of subartic plant use. Antiquity 78: 278–286.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marianne Skandfer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.