Rapport fra registreringer i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark, 2012

Abstract

Archaeological survey report.
Related publications:

Skandfer, M., Blankholm, H. P. and Hood, B. (eds) Archaeological Perspectives on Hunter-Gatherer Landscapes and Resource Management in Interior North Norway. Equinox Publishing, Sheffield.


Related reports:
http://doi.org/10.7557/7.4335
http://doi.org/10.7557/7.4333
http://doi.org/10.7557/7.4331
http://doi.org/10.7557/7.4324
http://doi.org/10.7557/7.4325
http://doi.org/10.7557/7.4328

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marianne Skandfer, UiT Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis, Seksjon for kulturvitenskap

References

Bergman, I., Östlund, L. og Zackrisson, O. 2004 The use of plants as regular food in ancient subarctic economies: a case study based on Sami use of Scots Pine innerbark. Arctic Anthropology 41: 1–13.

Blankholm, H. P. 2011 Plugging the Gap: Early Metal Age in the Ostu Mountain Pass, Troms, Northern Norway. Fennoscandia Archaeologica 28:19-37.

Blankholm, H. P. og Skandfer, M. in progress Semi-subterranean dwellings in the northern interior. (This is BAnkholm and Skandfer (in press) in "Related publications" above)

Elvebakk, A. og Kirchhefer, A. 2012 Den gamle furuskogen i Dieváidvuovdi/Dividalen – eit eldgammalt samisk kulurlandskap. Blyttia 70(1):7-26.

Hedman, S. D. og Olsen, B. 2009 Transition and order: A study of Sámi rectangular hearths in Pasvik, Arctic Norway. Fennoscandia Archaeologica 26 :3-22.

Hood, Bryan 2008 Excavation report, Čoallejávri, Karasjok Municipality, Finnmark. Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Hood, B. 2012 The Empty Quarter? Identifying the Mesolithic of Interior Finnmark, North Norway. Arctic Anthropology 49(1):105-135.

Hood, B. og Sommerseth, I. 2010 Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Hultgreen, T., Simonsen, P. og Storli, I. 1992 Omkring Jotkaleiren. I: Simonsen, P, (red.) Alta-kraftverkene: kulturhistoriske registreringer og utgravninger 1983. Tromura kulturhistorie 22, Tromsø: Tromsø Museum:123-155.

Høeg, H. I. 2000. Pollenanalytiske undersøkelser i Finnmark, Nord-Norge. AmS-Varia 37, 53-97.

Mulk, I. M. 1994 Sirkas – ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f. – 1600 e.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6, Umeå: Umeå universitet.

Myrvoll, E. R., Thuestad, A. og Holm-Olsen, I. M. 2011 Wild reindeer hunting in Arctic Norway: Landscape, reindeer migration patterns and the distribution of hunting pits in Finnmark. Fennoscandia Archaeologica 28: 3-17.

Myrvoll, E.R., Holm-Olsen, I.M. og Thuestad, A. 2011 Fokus på fangstanlegg: En studie av fangstanlegg i Finnmark. NIKU Rapport 54, Oslo.

Niklasson, M., Zackrisson, O. og Östlund, L.. 1994 A dendroecological reconstruction of the use by Saami of Scots pine (Pinus sylvestris L.) inner bark over the last 350 years at Sädvajaure, N. Sweden. Vegetation History and Archaebotany 3: 183–190.

Nissen, H. 1928 Nogen lappiske offerplasser i det indre av Finnmarken, i Festskrift til rektor J. Qvigstad, 1853-4. april-1928, Tromsø Museums Skrifter 2, Tromsø: Tromsø Museum: 184-187.

Sámiid Vuorká-Dávvirat u.å. Liste over kulturminner med kartreferanser, Karasjok k.

Schanche, K. 1990 Den funntomme perioden. Nord-Troms og Finnmark i det første årtusen e.Kr. FOK-programmets skriftserie nr. 2, Oslo:Norges allmenvitenskapelige forskningsråd.

Simonsen, P. 1979 Juntavadda og Assebakte – to utgravninger på Finnmarksvidda. Acta Borealia B Humaniora 17.

Simonsen, P. 1991 Fortidsminner nord for Polarsirkelen [1970]. Oslo: Universitetsforlaget.

Simonsen, P. 1992 Alta-kraftverkene: kulturhistoriske registreringer og utgravninger 1983. Tromura kulturhistorie 22, Tromsø: Tromsø Museum

Skandfer, M. 2004 Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark 2004. Feltrapport, Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi. (http://doi.org/10.7557/7.4335; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2007 Registreringsrapport: Registreringer Kautokeino, Karasjok og Tana kommuner i forbindelse med post-doktorprosjekt i arkeologi 2006 - 2007. Tromsø: Universitetet i Tromsø (http://doi.org/10.7557/7.4333; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2010 Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.: Registreringsrapport indre Finnmark 2009. Universitetet i Ttromsø: Upublisert rapport, Institutt for arkeologi og sosialantropologi (http://doi.org/10.7557/7.4331; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2012a Rapport fra utgravning: ID 134692 Čoallajávri, Karasjok k., Finnmark Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM). Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi. (http://doi.org/10.7557/7.4324; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. 2012b Rapport fra utgravning: ID 143694 Guovžadievvá, Karasjok k., Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM). Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi 2012. (http://doi.org/10.7557/7.4325; active link provided under "Related reports" above)

Skandfer, M. og Hood, B. 2011 Registreringsrapport 2011, Indre Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 300 f.Kr. - 100 e.Kr."(LARM). Institutt for arkeologi og sosialantropologi: Universitetet i Tromsø. (http://doi.org/10.7557/7.4328; active link provided under "Related reports" above)

Solbakk, Aa. 2000 Ávjovári. Kárásjoga historija I: 1553 – 1900. Karasjok: Dávvi Girji/Kárášjoga gielda/Karasjok kommune.

Storli, I. 1994 “Stallo”-boplassene: Spor etter de første fjellsamer? Institutt for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Novus forlag.

Storå, N. 1971 Burial costums of the Skolt Lapps. FF communications 210, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Vorren, Ø. 1944 Dyregraver og reingjerder i Varanger. Nordnorske Samlinger 6:3-99.

Vorren, Ø. 1957 Villreinfangst med gjerder og graver i Norge. I: Sámiid Dilit. Föredrag vid Den Nordiska Samekonferensen, Jokkmokk 1953. Oslo.

Vorren, Ø. 1958 Samisk villreinfangst i eldre tid. Ottar 17: 1-42.

Vorren, Ø. 1962 Finnmarkssamenes nomadisme I-II, Oslo: Universitetsforlaget.

Vorren, Ø. 1964 Barkebrød – hungersnød? Ottar 41:7-9.

Vorren, Ø. 1964 Dagbok over reise til Finnmark 10. Sept. – 25. Sept. -64, upublisert feltdagbok, Tromsø Museum.

Vorren, Ø. 1969 Dagbok 1969:den 9/8. 1969, upublisert feltdagbok, Tromsø Museum.

Vorren, Ø. 1982 The wild reindeer hunt and offering sites. In: Hultkrantz, Å. And Vorren, Ø. (eds.): The Hunters: Their culture and way of life, Tromsø Museums Skrifter XVIII, Universitetsforlaget, Oslo. :55-68.

Vorren, Ø. 1998 Villreinfangst i Varanger fram til 1600 – 1700-årene. Tromsø Museums Skrifter XXVIII, Nordkalottforlaget, Stonglandseidet.

Östlund L., Zackrisson O. og Bergman I. 2004 Trees for food –a 3000 years record of subartic plant use. Antiquity 78: 278–286.

Published
2018-12-06