Registreringer i Karasjok kommune, Finnmark, 2013. Rapport fra feltarbeid

Abstract

Archaeological survey report.
Related publication:
 Skandfer, M., Hood, B. and Sommerseth, I. LARM Investigations in Inner Finnmark 1: The Kárášjohka/Karasjok Region. In: Skandfer, M., Blankholm, H. P. and Hood, B. (eds.) Archaeological Perspectives on Hunter-Gatherer Landscapes and Resource Management in Interior North Norway. Equinox Publishing, Sheffield. (Chapter 8)

Related reports:
http://doi.org/10.7557/7.4330
http://doi.org/10.7557/7.4331
http://doi.org/10.7557/7.4328

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Marianne Skandfer, UiT Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis, Seksjon for kulturvitenskap
Bryan Hood, UiT - The Arctic University of Norway
Professor, Department of Archaeology, History and Religious Studies

References

Bech, K. og Bech, J. 1970 Rapport over reise i Finnmark 1970. Topografisk arkiv, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø.

Helskog, K. 1977 Registreringsrapport, Topografisk arkiv, Tromsø Museum.

Hood, B. 2012 Hood, B. 2012 The Empty Quarter? Identifying the Mesolithic of Interior Finnmark, North Norway. Arctic Anthropology 49(1):105-135.

Hood, B. og Sommerseth, I. 2010 Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Høeg, H. I. 2013 Analyse av 13 trekullprøver fra Karasjok, Finnmark. Rapport 12/7-13.

Skandfer, M. 2004 Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.: Arkeologiske undersøkelser ved Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark 2004. Feltrapport, Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi. http://doi.org/10.7557/7.4326 (active link provided in Abstract above)

Skandfer, M. 2007 Registreringsrapport: Registreringer Kautokeino, Karasjok og Tana kommuner i forbindelse med post-doktorprosjekt i arkeologi 2006 - 2007. Universitetet i Tromsø, Institutt for arkeologi, Tromsø. http://doi.org/10.7557/7.4333 (active link provided in Abstract above)

Skandfer, M. 2009 Ethics in the Landscape: Prehistoric Archaeology and Local Sámi Knowledge in Interior Finnmark, Northern Norway. Arctic Anthropology 46 (1–2).89-102.

Skandfer, M. 2012a. Registreringsrapport: Registreringer i Karasjok go Kautokeino kommuner 2012. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM)”. Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Tromsø.

Skandfer, M. 2012b Foreløpig rapport fra utgravning: ID 134692 Čoallajávri, Karasjok k., Finnmark Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM). Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi. http://doi.org/10.7557/7.4330 (active link provided in Abstract above)

Skandfer, M. 2012c Rapport fra utgravning: ID 143694 Guovžadievvá, Karasjok k., Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." (LARM). Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi 2012. http://doi.org/10.7557/7.4325 (active link provided in Abstract above)

Skandfer, M. 2013a Rapport fra prøvegraving: ID 67875 Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark, 2013. Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi.

Skandfer, M. 2013b Rapport fra prøvegraving: ID 169787-2 tuft overfor Jergul, Karasjok k., Finnmark, 2013. Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi. http://doi.org/10.7557/7.4326 (active link provided in Abstract above)

Skandfer, M. og Hood, B. 2011 Registreringsrapport 2011, Indre Finnmark. F orskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 300 f.Kr. - 100 e.Kr."(LARM). Institutt for arkeologi og sosialantropologi: Universitetet i Tromsø. http://doi.org/10.7557/7.4328 (active link provided in Abstract above)

Simonsen, P. 1979 Juntavadda og Assebakte – to utgravninger på Finnmarksvidda. Acta Borealia 17.

Vorren, Ø. 1944 Dyregraver og reingjerder i Varanger. Nordnorske Samlinger 6:3-99.

Vorren, Ø. 1957 Villreinfangst med gjerder og graver i Norge. I: Sámiid Dilit. Föredrag vid Den Nordiska Samekonferensen, Jokkmokk 1953. Oslo.

Vorren, Ø. 1958 Samisk villreinfangst i eldre tid. Ottar 17: 1-42.

Vorren, Ø. 1962 Finnmarkssamenes nomadisme I-II, Oslo: Universitetsforlaget.

Vorren, Ø. 1979 Samisk bosetning på Nordkalotten, arealdisponering og ressursutnytting i historisk-økologisk belysning. Håløygminne 3, 1979 :233-263.

Vorren, Ø. 1982 The wild reindeer hunt and offering sites. I: Hultkrantz, Å. og Vorren, Ø. (red.): The Hunters: Their culture and way of life, Tromsø Museums Skrifter XVIII, Universitetsforlaget, Oslo. :55-68.

Published
2018-12-06