Internasjonale studenter og plagiering: kultur, holdninger og verdier

Vibeke Bårnes

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/7.4432

Keywords

internasjonale studenter; plagiering; kulturforskjeller; forebygging

Abstract

Dette dokumentet er sendt til Strategisk utdanningsutvalg ved UiT Norges arktiske universitet som et grunnlag for å forstå og forklare hvorfor plagiering og juks er prosentmessig høyere blant internasjonale studenter enn de norske. Internasjonal litteratur på området viser at kulturelle, etiske og språklige forhold kan spille inn. I tillegg kan ikke-vestlige studenter ha en annen forståelse av ytringsfrihet, opphavsrett og akademisk integritet enn det vi legger i begrepene. Universitetsbiblioteket i Tromsø tilbyr obligatoriske forelesninger i informasjonskompetanse der det spesielt informeres om konsekvenser og forebygging av plagiat. Tall fra siste årsrapport fra Avdeling for undervisning ved UiT viser at forekomsten av plagiat blant internasjonale studenter er redusert. Dette kan tyde på at informasjon hjelper.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Vibeke Bårnes

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.