Archaeological investigations in 2017 during the Stone Age Demographics multi-scale exploration of population variations and dynamics research project

Field surveys on the island Årøya, Alta municipality, Finnmark county

Authors

  • Jan Magne Gjerde Norsk institutt for kulturminneforskning

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.5381

Abstract

As part of the Research Council of Norway research project no. 261760 Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics, filed surveys were undertaken at Årøya, Alta municipality, Finnmark county, in week 32, 2017. 

The aim of the survey was to collect data on Stone Age settlement for the research project. 

Årøya is the only larger island in the Altafjord. It was considered favourably situated for Stone Age settlement, and relatively few Stone Age remains were known before the survey. The potential and value of a survey of the island for the larger project was considered high. 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Jan Magne Gjerde, Norsk institutt for kulturminneforskning

Researcher, Norwegian Institute for Culture Heritage Reseach  

References

Askeladden ID 47688-1, Transferelv1. Rapportskjema frå Bergkunstdatabasen, Transferelv1.pdf

Niemi, Anja og Oppvang, Janne. 2018. Nyelv Nedre Vest. Utgraving av hustufter og boplass fra yngre steinalder. I Tromura. Tromsø Museums rapportserie nr. 46.

Sommerseth, Ingrid. 1995. Rapport frå undersøkelse av boplassområde på Årøya, Alta Kommune 26/6-22/7 1995. Rapport i Topografisk Arkiv, Tromsø Museum, J.nr330/95 / Ark.nr. 57312. Dato 19/9.95

Downloads

Published

2020-05-06

How to Cite

Gjerde, J. M. . (2020). Archaeological investigations in 2017 during the Stone Age Demographics multi-scale exploration of population variations and dynamics research project: Field surveys on the island Årøya, Alta municipality, Finnmark county. Septentrio Reports, (3). https://doi.org/10.7557/7.5381

Funding data