Aldring i et samisk samfunn

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.5777

Abstract

Rapporten presenterer resultater fra prosjektet «Aldring i samiske befolkningsområder» på oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget er utført av Jorid Anderssen, UiT Norges Arktiske universitet og Trude Gjernes, Nord universitet. Oppdraget er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn Flere år, flere muligheter.

Formålet med denne rapporten er å gi et innblikk i hvordan innbyggere i et ruralt samisk samfunn beskriver sitt samfunn, sine levemåter, planer og forventinger til aldring og alderdom, og hvilken plass aldring har i kommunens plandokumenter. Vi har gjennomført undersøkelsen i en kommune og har i den forbindelse fått tilgang til kommunens plandokumenter, og intervjuet kommunale ledere og innbyggere.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Jorid S. Anderssen, UiT Norges arktiske universitet

Professor i sosiologi ved ISV, HSL-fakultetet. Forskningsinteresser  innenfor helsesosiologi, med spesiell kompetanse på områdene medikalisering, risiko for sykdom, nye helsetrender, kjønn og helse, samt helse og ulikhet.

Trude Gjernes, Nord universitet

Professor i velferdssosiologi. Nord universitet. Forskningsinteresser: Helsesosiologi, kroppssosiologi, sosial interaksjon og arbeidsliv.

References

Aléx, L., Hammarström, A., Nordberg, A. og Lundman, B. 2006: Balancing Within Various Discourses – The Art of Being Old and Living as a Sami Woman. Health Care for Women International, 27:10, 873-892. https://doi.org/10.1080/07399330600880509

Aléx, L. 2007: Äldre människors berättelser om att bli och vara gammal tolkade utifrån genus- och etnicitetsperapektiv. Umeå: Umeå universitet

Blix, B.H., Hamran, T. og Normann, H.K. 2013: Struggles of being and becoming: A dialogic narrative analysis of the life stories of Sami elderly. Journal of Aging Studies, 27:264-275. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2013.05.002

Blix, B.H. og Hamran, T. 2017: ”They take care of their own”: healthcare professionals’ construction of Sami persons with dementia and their families’ reluctance to seek and accept help through attributions to multiple contexts. International Journal of Circumpolar Health, 76:1, 1328962. https://doi.org/10.1080/22423982.2017.1328962

Dyregrov, K., Berntsen, G. og Silviken, A 2014: The need for and barriers to professional help – a qualitative study of the bereaved in Sámi areas. Suicidiology, 5: 47-48

Eliassen, B.M, Braaten, T., Melhus, M et al 2012: Acculturation and self-rated health among Arctic Indigenous peoples: a population-based cross-sectional study. BMC Public health, 12:948. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-948

Fletcher JR. 2019: Destigmatising dementia: The dangers of felt stigma and benevolent othering. Dementia, 1-10. https://doi.org/10.1177/1471301219884821

Folkehelseinstituttet (FHI) 2020: Folkehelseprofil 2020. XX kommune

Gjernes, T. 2008: Perceptions of risk and uncertainty among Sámi women involved in reindeer herding in Northern Norway, Health, Risk & Society, 10(5): 505-516. https://doi.org/10.1080/13698570802381154

Gilliard, C. & P.Higgs (2013): Ageing, Corporality and embodiment. Anthem Press: London.

Hansen, K.L., Melhus, M., Høgmo, A. et al. 2008: Ethnic discrimination and bullying in the Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health, 67(1):97-113. https://doi.org/10.3402/ijch.v67i1.18243

Hansen, K.L. 2015: Ethnic discrimination and health: the relationship between experienced ethnic discrimination and multiple health domains in Norway’s rural Sami population. International Journal of Circumpolar health, 74(1):25125. https://doi.org/10.3402/ijch.v74.25125

Henriksen, J.E. og Hydle, I 2018: Soabhallan, samisk mekling I reindrifta. Rapport, UiT Norges arktiske universitet, Alta

Husbanken 2006: Husbankens livsløpsstandard. http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1590/hele_rapporten.pdf

Lion, K. M., Szcześniak, D., Bulińska, K., et al 2020: Do people with dementia and mild cognitive impairments experience stigma? A cross-cultural investigation between Italy, Poland and the UK, Aging & Mental Health, 24:6, 947-955. https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1577799

Liliequist, M. 2015: Elderly Sami and quality of life. I: Naskali, P., Seppänen, M. og Begum, S. Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic. Routledge 2015. https://doi.org/10.4324/9781315709437

Møllersen, S., Stordahl, V., Eira-Åhren, I.M., Tørres, G. (2016): Reindriftas hverdag - interne og eksterne forhold som påvirker reineiere. Delrapport 1, NBR-NRL, SANAG - SANKS

Nasaribafrouei, A.E., Eliassen, M., Melhus, M. et al. 2016: Ethnic differences in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with sami and non-sami populations in Norway – the SAMINOR1 study. Journal of Circumpolar health, 75:31697. https://doi.org/10.3402/ijch.v75.31697

Nilsson, I. 2006: Occupational Engagement among Older People. Evaluation. Repertoire and Relation to Life Satisfaction. Umeå: Umeå University

Nystad, T., Melhus, M. og Lund, E. 2008: Sami speakers are less satisfied with general practitioners’ services. International Journal of Circumpolar Health, 67(1):114-121. https://doi.org/10.3402/ijch.v67i1.18246

Phillips, J., Ajrouch, K. og Hillcoat-Nallètamby, S. 2013: Key Concepts in Social Gerontology. Sage: Los Angeles.

Santamäki Fischer, R. 2007: Living in Consolation While Growing Very Old. Umeå: Umeå University

Sørlie, T. og Nergård, J-I. 2005: Treatment satisfaction and recovery in saami and norwegian patients following psychiatric hospital treatment: a comparative study. Transcult Psychiatry, 45(2):295-316. https://doi.org/10.1177/1363461505052669

Thagaard, T. 2018: Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitative metoder. 5. utgave. Fagbokforlaget

Downloads

Published

2021-04-23

How to Cite

Anderssen, J. S., & Gjernes, T. (2021). Aldring i et samisk samfunn. Septentrio Reports, (5). https://doi.org/10.7557/7.5777