Hvordan blir demens forstått? En dokumentanalyse

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.5822

Keywords:

dementia, perception, change, policy analysis, Carol Bacchi, feminist theory

Abstract

Globalt får demens økende oppmerksomhet (OECD 2018). I Norge har myndighetene publisert en rekke dokumenter som skal veilede helse- og omsorgssektoren og gi råd til samfunnet om hvordan demens kan forstås og møtes.

Målet med denne rapporten er å utforske hvordan demens blir forstått på tvers av sektorer og hvilke anbefalinger som gis til helsepersonell, pårørende og andre som i hverdagen møter mennesker som lever med demens.

Følgende dokumenter har blitt med i utvalget:

  1. Demensplan 2020 og Demensplan 2025 (Helse- og omsorgsdepartementet)
  2. Nasjonal faglig retningslinje 2020 (Helsedirektoratet)
  3. Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre 2017-2018 (Stortingsmelding)
  4. Film «Hva er demens?» 2018 (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
  5. Film «Hva er demens?» 2020 (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)

I kapittel 2 presenterer vi først utvalget av dokumenter, deretter utdrag fra dokumentene som viser hvordan demens blir forstått og hvilke tiltak som anbefales. I kapittel 3 diskuterer vi resultatene basert på en analysemetode utviklet av Carol Bacchi (2009). Denne metoden er et verktøy utviklet for å undersøke hvordan et fenomen blir forstått og hva spesifikke forståelser av fenomenet betyr for de mulighetene og begrensningene vi har for konkret handling. Rapporten gir dermed innsikt i hvordan demens blir forstått i de enkelte dokumentene, hvilke premisser forståelsene bygger på, og hvilke effekter de aktuelle forståelsene av demens får for utvikling og iverksetting av tiltak.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Lilli Mittner, UiT The Arctic University of Norway

Lilli Mittner is trained as a musicologist and practices as a classical violinist. Currently she holds a postdoc position in feminist art intervention at the University of Tromsø The Arctic University of Norway. Lilli is broadly interested in equality issues in art making processes and how people create new spaces of possibilities through alternative perceptions of conventional social practices. In her project she addresses methodological challenges in artists’ practices of working with people living with dementia by diffracting the theoretical basis of art interventions with feminist theory and relational aesthetics. Her research is situated in a broader context of arts-based research and the humanities. Lilli’s scientific background touches upon the fields of history, sociology, pedagogy, ethnology, and psychology of music as well as media and communication studies.

 

Juliane Bockwoldt, UiT The Arctic University of Norway

Stipendiat i medie- og dokumentasjonsvitenskap, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ann Therese Lotherington, UiT The Arctic University of Norway

Professor og prodekan forskning, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

References

Bacchi, Carol Lee. 2009. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Frenchs Forest, N.S.W.: Pearson Australia.

Helsedirektoratet. 2017. Demens. Nasjonal faglig retningslinje. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens (besøkt 14. juni 2021).

Helse- og omsorgsdepartementet. 2015. Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Publisert 2. desember 2015. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan2020/id2465117/ (besøkt 14. juni 2021).

Helse- og omsorgsdepartementet. 2018. Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017-2018). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/ (besøkt 14. juni 2021).

Helse- og omsorgsdepartement. 2020. Demensplan 2025. Publisert 2. desember 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2025/id2788070/ (besøkt 14. juni 2021).

Johnsen, Kirsten (dir.). 2020. Dick Johnson is dead. Big Mouth Productions.

Nasjonalforeningen for folkehelsen. (dir.) Hva er demens? https://nasjonalforeningen.no/demens/hva-er-demens/ (besøkt 14. juni 2021).

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. (dir.) Hva er demens. https://www.aldringoghelse.no/demens/fakta-om-demens/ (besøkt 14. juni 2021).

Page, Thomas. 2021. «Cinema is finally getting to grips with dementia. That can only be a good thing». CNN, 5. mars 2021, https://edition.cnn.com/style/article/dementia-films-2020-spc-intl/index.html?fbclid=IwAR1zL7g-b-WzxshrDWFOKSIKtb2Ss4DWk5M4YlA7WYadV6po1fuqq6TRh8Q (besøkt 14. Juni 2021).

World Dementia Council Summit. 2018. Renewing priority for dementia: Where do we stand? London: OECD. http://www.oecd.org/health/health-systems/Renewing-priority-for-dementia-Where-do-we-stand-2018.pdf (besøkt 14. Juni 2021).

Downloads

Published

2021-06-18

How to Cite

Mittner, L., Bockwoldt, J., & Lotherington, A. T. (2021). Hvordan blir demens forstått? En dokumentanalyse. Septentrio Reports, (7). https://doi.org/10.7557/7.5822