No 2 (2013)

HiF-Rapport 2013:1 Trening ute eller inne?

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2013.1

Rapport fra et prosjekt med datainnsamling under Forskningsdagene 2012.

Table of Contents

Reports

Giovanna Calogiuri, Andi Weydahl, Saija P. Mikkilä, Hildegunn Nordtug, Katinka Horgen, Ruth Kjærsti Raanaas, Grete Grindal Patil, Camilla Martha Ihlebæk
PDF