No. 7 (2015): Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Undervisningssykehjemmet i Karasjok og fem kommuner i Finnmark
Published: 2015-10-15