No. 6 (2019): Folkehelserapport: Den sjuende Tromsøundersøkelsen 2015-16

I denne folkehelseapporten presenteres nivå av helse- og risikofaktorer for sykdom i ulike levekårssoner i Tromsø kommune. Data er hentet fra den syvende Tromsøundersøkelsen 2015-16, en befolkningsundersøkelse med data fra spørreskjema, kliniske målinger og biologiske prøver fra deltakere bosatt i Tromsø kommune.

Published: 2019-08-27

Reports