No. 6 (2020): Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939 -1940)

Siden lenge før krigsutbruddet i 1939 har det versert påstander i skandinavisk offentlighet om russiske ekspansjonsplaner i nord. Det underliggende motivet skulle være etableringen av nye «isfrie havner» for på den måten å styrke Russlands stilling som verdensmakt. Det har hittil ikke fremkommet kilder som belegg for disse påstandene. Forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945» ved UiT Norges arktiske universitet er spesielt opptatt av Nordkalottens betydning under andre verdenskrig. Sovjetunionens rolle i nord under Ribbentrop-Molotov-pakten 1939–1941, samt krigen på Litsa-fronten fram til høsten 1944 er blant de temaene forskerne på prosjektet arbeider med.

Den foreliggende utgivelsen av Nordflåtens operasjonsplaner, hentet fra Det statlige russiske marinearkiv, er den første som gir et relativt tydelig innblikk i sovjetisk sjøstrategisk tenkning og planlegging i nordvest i tiden umiddelbart før utbruddet av Vinterkrigen. Vi håper den vil representere et slags fastpunkt i vurderingen av sovjetisk krigspolitikk i regionen. Professor Rolf H. Hobson ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole tok initiativet til utgivelsen, basert på hans omfattende arkivstudier i Russland under arbeid med Norden i paktperioden 1939–1941.

Utgivelsen er et norsk-russisk samarbeidsprosjekt. Norsk deltaker i prosjektet har vært professor Sven G. Holtsmark, Institutt for forsvarsstudier, Forsvaret høgskole. Han har siden 1990-årene arbeidet med russisk sikkerhetspolitisk historie basert på særlig sovjetiske arkiver. På russisk side har dr. Pavel Petrov, leder for forskningsavdelingen ved Peterhof statlige museum og naturreservat, deltatt. Blant hans spesialfelt er Nordflåtens historie.

Published: 2020-09-16