No. 10 (2020): Dokumentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark i 2018 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»