No. 6 (2021): Vi har en plan: En analyse av søknader om pedagogiske utviklingsmidler ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 2011-2019