No. 14 (2021): Sluttrapport prosjekt Intensivere implementeringen av åpen vitenskap ved UiT

Det ettårige prosjektet hadde tre hovedkomponenter: 1) Produsere informasjonsvideoer om eksisterende støttetjenester for åpen vitenskap ved UiT, med brukerfortellinger fra fagmiljø; 2) Implementering av den elektroniske labnotatboken Research Space (RSpace) og tilhørende støttetjenester og 3) Uttesting av det åpne samhandlingsverktøyet Open Science Framework Institutions (OSF). 

Published: 2021-12-22