Kantasaamen sensiivisen *-kše̮-johtimen kehityksestä ja edustuksesta nykysaamessa

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.6446

Keywords:

Saami languages, verbal derivation, historical morphology

Abstract

The article discusses Saami censive verbs containing the suffixal element -š-, such as North Saami guhkášit ​‘consider (too) long’ (of guhkki ‘long’). The occurrence of individual derivatives and derivational subtypes across the Saami languages are studied on the basis of extensive dictionary data, and the outlines of the historical development of the derivational type are sketched. Considering the Inari Saami verbs of type viššâlšukšâđ ‘consider diligent’ and data from past centuries, it is argued that the derivational type goes back to Proto-Saami *-kše̮-, which, in turn, is a loan suffix from Finnic (cf. Finnish kummeksua ‘find something odd’ ← kumma ‘odd’, halveksia ‘despise’ ← halpa ‘cheap’).

References

Barruk, Henrik. 2018. Báhkuogirjjie: Ubmejesámien–dáruon, Dáruon–ubmejesámien / Ordbok: Umesamisk–svensk, Svensk–umesamisk. Umeå.

Friis = Friis, J. A. 1887. Lexicon lapponicum / Ordbog over det lappiske sprog. Christiania.

Grundström, Harald. 1946–1954. Lulelapsk ordbok / Lulelappisches Wörterbuch 1–4. (På grundval av K. B. Wiklunds, Björn Collinders och egna uppteckningar utarbetad av Harald Grundström. Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. C:1.) Uppsala.

Halász, Ignácz. 1896. Pite lappmarki szótár és nyelvtan. (Svéd-lapp nyelv VI.) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

ILW = Itkonen, Erkki. 1986–1989. Inarilappisches Wörterbuch 1–3. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae 20.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

Itkonen, Erkki. 1980. Über einige lappische Verbalsuffixe. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aika¬kauskirja 76: 23–41.

Kintel, Anders. 1991. Syntaks og ordavledninger i lulesamisk. Samisk utdanningsråd, [Kautokeino].

Kintel, Anders. 2012. Julevsáme-dárro báhkogirjje. http://gtweb.uit.no/webdict/ak/smj2nob/ (luettu 2020-11-25).

KKLS = Itkonen, T. I. 1958. Koltan- ja kuolanlapin sanakirja / Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen I–II. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae 15.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

Koponen, Eino. 2013. Beiträge zur uralischen Wortbildungslehre mit besonderer Berücksichtigung des Samischen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 37: 77–159.

Koponen, Eino. 2014. Zur (Vor-)Geschichte der saamischen Lexikografie: Ein lateinisch-saamisches Wörterverzeichnis aus dem 17. Jahrhundert. In Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus. 15–19 July 2014, s. 749–765. Bolzano/Bozen. https://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2014/euralex_2014_057_p_749.pdf.

Koponen, Eino & Kuokkala, Juha. 2021. Kantasaamen *-(e̮)hče̮-frekventatiivijohtimen edustuksesta nykyisissä saamelaiskielissä. In Multilingual Facilitation: Honoring the career of Jack Rueter, s. 187–196. Toim. Mika Hämäläinen & Niko Partanen & Khalid Alnajjar. Helsinki. https://doi.org/10.31885/9789515150257.

Korhonen, Mikko. 1981. Johdatus lapin kielen historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Korhonen, Olavi. 2005. Báhkogirjje: Julevusámes dárrui, dáros julevusábmái / Lulesamisk svensk, svensk lulesamisk ordbok. Sámij åhpadusguovdásj, Jokkmokk.

Kuokkala, Juha. 2018. Finnic-Saamic labial vowels of non-initial syllables: An etymological evaluation. In Περὶ ὀρθότητος ἐτύμων: Uusiutuva uralilainen etymologia, s. 11–76. Toim. Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi. (Uralica Helsingiensia 11.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

Leem = Leem, Knud. 1768. Lexicon Lapponicum bipartitum, Lapponico-Danico-Latinum & Danico-Latino-Lapponicum cum Indice latino. Pars Prima Lapponico-Danico-Latina. Seminarium Lapponicum Fridericianum, Nidrosiae.

LW = Lagercrantz, Eliel. 1939. Lappischer Wortschatz I–II. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae 6.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

LÖ = Lindahl, Erik & Öhrling, Johannes. 1780. Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabularum sveco-latina et indice svecano-lapponico. Holmiae. (Uudistettu digitaalinen versio: http://www.raamesuenne.se/Lexicon_lapponicum_20160330.pdf)

Moshnikoff, Satu & Moshnikoff, Jouni. 2021. Suomi–koltansaame-sanakirja / Lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeʹrjj. Toim. Miika Lehtinen, Eino Koponen, Merja Fofonoff ja Raija Lehtola. Sääʹmteʹǧǧ, Aanar. (Verkkoversio käytettävissä osoitteessa https://saanih.oahpa.no/smn/fin/, aineisto haettu osoitteesta https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/dicts/finsms/src/ 2021-03-07)

Nickel, Klaus Peter. 1990. Samisk grammatikk. Samisk utdanningsråd, [Oslo].

Nickel, Klaus Peter & Sammallahti, Pekka. 2011. Nordsamisk grammatik. Davvi Girji, Karasjok.

Nielsen = Nielsen, Konrad. 1979 [1932–62]. Lappisk (samisk) ordbok / Lapp dictionary 1–5. Based on the Dialects of Polmak, Karasjok and Kautokeino. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B: 17.) Oslo.

Nielsen, Konrad. 1979 [1926]. Lærebok i lappisk I: Grammatikk. Universitetsforlaget, Oslo.

Olthuis, Marja-Liisa & Valtonen, Taarna & Seurujärvi, Miina & Trosterud, Trond. 2015–2022. Nettidigisäänih Anarâškiela-suomakielâ-anarâškielâ sänikirje. UiT, Tromsø. https://saanih.oahpa.no/smn/fin/ (Aineisto haettu osoitteesta https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/words/dicts/smnfin/src/ 2022-04-14)

Plant = Plantinus, Zacharias. (1670-luku?) (Latinalais-saamelainen sanaluettelo. Julkaistu artikkelissa Setälä 1890.)

Ruong, Israel. 1943. Lappische Verbalableitung dargestellt auf Grundlage des Pitelappischen. Uppsala.

Rydving, Håkan. 2013. Words and varieties: Lexical variation in Saami. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 269.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

Sammallahti, Pekka. 2002. North Saami resource dictionary. (Publications of the Giellagas Institute 1.) Oulu.

Sammallahti, Pekka. 1998. The Saami languages: An introduction. Davvi Girji, Kárášjohka.

Sammallahti, Pekka. 2021. Sámi – suoma sátnegirji / Pohjoissaame–suomi-sanakirja. Verkkoversio: http://satni.org/sammallahtismefin (luettu 2022-03-28).

Sammallahti, Pekka & Morottaja, Matti. 1993. Säämi-suomâ sänikirje / Inarinsaamelais-suomalainen sanakirja. Girjegiisá, Ohcejohka.

Sammallahti, Pekka & Mosnikoff, Jouni. 1991. Suomi-koltansaame sanakirja / Lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeʹrjj. Girjegiisá, Ohcejohka.

Schlachter, Wolfgang. 1958. Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XIV.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

Setälä, E. N. 1890. Ein lappisches wörterverzeichnis von Zacharias Plantinus. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 8: 85–104.

SRS = Куруч, Р. Д. (toim.). 1985. Саамско-русский словарь / Са̄м-рӯшш соагкнэһкь. Русский язык, Москва. (Verkkoversio: http://slovari.saami.su/slovari/saamsko-russkij-slovar-kuruch/Saami-Russian-dictionary-Kuruch-1/)

SSS = Sammallahti, Pekka. 1989. Sámi-suoma sátnegirji / Saamelais-suomalainen sanakirja. Jorgaleaddji, Ohcejohka.

Wilbur, Joshua. (toim.). 2020. Bidumsáme Báhkogirrje / Pitesamisk ordlista / Pite Saami Word List [online-tietokanta]. http://saami.uni-freiburg.de/psdp/pite-lex/ (luettu 2020-04-24).

VISK = Hakulinen, Auli & Vilkuna, Maria & Korhonen, Riitta & Koivisto, Vesa & Heinonen, Tarja Riitta & Alho, Irja. 2004. Iso suomen kielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Verkkoversio: http://scripta.kotus.fi/visk.

YSS = Lehtiranta, Juhani. 1989. Yhteissaamelainen sanasto. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 200.) Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

ÅaDB = Bergsland, Knut & Magga, Lajla Mattsson. 1993. Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja / Sydsamisk-norsk ordbok. Iđut, [Lakselv].

Downloads

Published

2022-08-30