Redaksjon

Sjefsredaktør Kyrre Breivik
Tlf: 555 88421
e-post: kybr@norceresearch.no

Redaksjonssjef Helene Eng
Tlf: 776 45879
e-post: helene.eng@uit.no

Assisterende redaktør Marte Rye
Tlf: 776 25187
e-post: marte.rye@uit.no

Redaksjonsmedlem Monica Martinussen
Tlf.: 776 45881
e-post: monica.martinussen@uit.no

Redaksjonsmedarbeider Kurt Henrik Dalmo
Tlf: 776 60306
e-post: kurt.h.dalmo@uit.no