Informasjon for bibliotekarer

Vi oppfordrer alle forskningsbibliotekarer til å føre dette tidsskriftet inn i den elektroniske tidsskriftbeholdningen ved deres bibliotek. Dessuten gjør vi oppmerksom på at dette tidsskriftets Open Source-programvare egner seg for bibliotek som vil være vertskap for vitenskapelig ansattes arbeid med fagtidsskrift (se Open Journal Systems).