Logo hvor det står: Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.

Tidsskriftet

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Med tiltak menes metoder/intervensjoner/programmer som har til hensikt å fremme god psykisk helse og/eller forebygge eller behandle psykiske vansker og lidelser. I kunnskapsoppsummeringene finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Nyeste utgave

Vol 15 Nr. 2 (2023)
					Se Vol 15 Nr. 2 (2023)
Publisert: 2023-07-17
Vis alle utgavene