Mining for Sovereignty? Norwegian Coal Companies and the Quest for Supremacy over Svalbard 1916-1925

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/6.6571

Keywords:

Svalbard, Coal mining

Abstract

At the outbreak of the First World War there was virtually no Norwegian coalmining activity on the Spitsbergen archipelago. The handful of small coal companies that were formed in Norway around the turn of the century were either idle or had been bought up by foreign interests after a few years. During the war, however, several new private companies were established, most notably the Store Norske Spitsbergen Kulkompani in 1916. Two years later, in 1918–1919, the Norwegian government stated its desire to acquire full sovereignty over the archipelago. The wish was granted by the treaty of 9 February 1920 that came as a result of the peace negotiations in Paris. This paper reviews the role of the Norwegian coal companies in Norway’s quest for supremacy over Svalbard during and after the First World War. Were private enterprises an instrument of the Norwegian government’s ambitions or was it the other way around? It is argued that private companies were instrumental in moving the political authorities from a passive to an active stance regarding sovereignty during the last phase of the war and through the peace conference in 1919. Their primary concern was to protect their own vested interests. However, as soon as sovereignty was secured in 1920, it was the government that actively used the companies as instruments to improve Norway’s position on the archipelago before implementing the treaty and settling the property rights.

Note: I use the official toponym ‘Svalbard’, although before 1925 ‘Spitsbergen’ was more commonly used.

References

Agøy, N. I. (1997). Militæretaten og ‘den indre fiende’ fra 1905 til 1940. Hemmelige sikkerhetsstyrker i Norge sett i et skandinavisk perspektiv. Universitetsforl. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010080222001

Arlov, T. B. (Ed.). (1991). Store Norske 75 år. Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S.

Arlov, T. B. (2003). Svalbards historie (2nd ed.). Tapir akademisk forlag.

Arlov, T. B. (2011). Den rette mann: Historien om Sysselmannen på Svalbard. Tapir akademisk forlag.

Arlov, T. B. (2020). Maps and Geographical Names as Tokens of National Interests. Nordlit, 45. https://doi.org/10.7557/13.4994

Avango, D. (2005). Sveagruvan. Svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap (Vol. 44). Jernkontoret.

Berg, R. (1993). Spitsbergen-saken 1905-1925. Historisk Tidsskrift, 1993(4), 472–486.

Berg, R. (1995). Norge på egen hånd: 1905-1920 (Vol. 2). Universitetsforlaget; Nb. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010050308080

Berg, R. (2017). Norway, Spitsbergen, and America, 1905-1920. Diplomacy & Statecraft, 28(1), 20–38. https://doi.org/10.1080/09592296.2017.1275480

Brugmans, P. J., & Reymert, P. K. (2020). Herfra mot vest til Grønlandshavet. Okkupasjoner av land på Svalbard 1898-1927. (Skrifter, Vol. 4). Svalbard Museum.

Dole, N. H. (1922). America in Spitsbergen. The Romance of an Arctic Coal Mine. (Vol. 1–2).

Drivenes, E.-A. (2004). Ishavsimperialisme. In Norsk polarhistorie (Vol. 2, pp. 175–257). Gyldendal Norsk Forlag.

Eide, O. J. (2019). Norge i Arktis 1906 –1933. Folkerettsjuristenes fellesskap, faglige legitimitet og politiske handlekraft i spørsmålene om Svalbard, sjøgrensen og Øst-Grønland [Ph.d.-avhandling]. Universitetet i Stavanger.

Fife, R. E. (2016). Svalbard og traktaten av 1920: Myter og virkelighet. In H. Chr. Bugge (Ed.), Lov, liv og lære. Nge Lorange Backer 70 år (pp. 201–219). Universitetsforl. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021082648596

Fife, R. E. (2021). Hvordan skal man tolke Svalbardtraktaten til havs? ‘Territorialfarvannet’: Etterforskningsskritt i fem episoder. In H. Ø. Pharo et al. (Eds.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år (pp. 46–76). Pax forlag.

Furre, B. (1993). Norsk historie 1905 - 1990: Vårt hundreår (3. oppl.). Norske Samlaget.

Hacquebord, L. (Ed.). (2012). LASHIPA: History of Large Scale Resource Exploitation in Polar Areas (Vol. 8). Barkhuis.

Historisk statistikk (Vol. 291). (1978). Statistisk sentralbyrå.

Hoel, A. (1966). Svalbard. Svalbards historie 1596-1965. (Vol. 1–3). Sverre Kildahls boktrykkeri.

Johannesen, L. J. (1997). ”Den nasjonale selvhevdelses vei”. Svalbardsaken 1920-1925 (SMU-rapport 3/96). Universitetet i Trondheim, Senter for miljø og utvikling.

Jones, M. K. (2014). Spitsbergen Literature Lobby. Nordlit, 32, 33–69. https://doi.org/10.7557/13.3070

Kruse, F. (2014). Frozen Assets: British mining, exploration, and geopolitics on Spitsbergen, 1904-53. Barkhuis.

Lund-Mathiesen, I. (1974). Grubesamfunnene på Spitsbergen 1905-1917. Syndikaliststreiken og militærintervensjonen sommeren 1917 [Hovedfagsoppgave]. Universitetet i Oslo.

Malkenes, R. (Ed.). (2014). Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Finansdepartementet.

Mathisen, T. (1951). Svalbard i internasjonal politikk: 1871-1925. Aschehoug.

Østreng, W. (1974). Økonomi og politisk suverenitet: Interessespillet om Svalbards politiske status. Universitetsforl.

Ræstad, A. 1878-1945. (1912). Norges høihetsret over Spitsbergen i ældre tid: En folkeretshistorisk fremstilling. Cammermeyer. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008060900006

Singh, E. C. (1980). The Spitsbergen (Svalbard) question: United States foreign policy, 1907-1935. Universitetsforl. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100107503

Sørheim, R. (1995). Spitsbergen-kullkomiteen. In L. J. Johannesen & R. Sørheim (Eds.), Svalbard - Fra ingenmannsland til del av Norge. Rapport fra et seminar i Longyearbyen 15.-17. Mars 1995 (SMU-rapport 3/95, pp. 211–226). Universitetet i Trondheim, Senter for miljø og utvikling.

Ulfstein, G. (1995). The Svalbard Treaty: From terra nullius to Norwegian sovereignty. Aschehoug.

Westby, S. (2003). Store Norske Spitsbergen Kulkompani 1916-1945. (B. Amundsen, Ed.). Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S.

Downloads

Published

2022-06-16

How to Cite

Arlov, Thor Bjørn. 2022. “Mining for Sovereignty? Norwegian Coal Companies and the Quest for Supremacy over Svalbard 1916-1925”. Poljarnyj vestnik 25 (1):32–50. https://doi.org/10.7557/6.6571.

Issue

Section

Articles (peer reviewed)