Author Details

Parland-von Essen, Jessica, Helsingfors, Finland

  • Vol 6 (2009) - Dissertations
    Mats Hayen, Stadens puls: en tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760–1830, Studier i stads- och kommunhistoria 30 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2007). 278 s.
    Details  PDF