Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare: handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 45 (Uppsala: Institutionen för litteraturvetenskap, 2010). 411 s.

Andreas Hellerstedt

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2487

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/