Nils Uddenberg (utg.), Linné och mentalsjukdomarna: en kommenterad utgåva av Pehr Osbecks anteckningar om psykiatri under Linnés föreläsningar över temat Systema morborum läsåret 1746–1747 (Stockholm: Atlantis, 2012). 149 s.

  • David Dunér Lund
Published
2013-08-31
Section
Literature

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>