Erik Magnusson, Gränsöverskridande koordination: syntaktisk förändring i äldre svenska, Nordistica Gothoburgensia 28 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2007). 357 s.

David Håkansson

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2772

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/