Soili-Maria Olli, Visioner av världen: hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680–1789, Skrifter från Institutionen för historiska studier 17 (Umeå: Umeå universitet, 2007). vi+194 s.

Mikael Pettersson

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2773

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/