André Swanström, Mystiker, präster och väckelsens arvingar: studier kring den österbottniska separatismen, Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi, Meddelanden 39, (Åbo 2007). 146 s.

Harry Lenhammar

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.2800

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/