Strid om leseopplæringspraksis i Trondheim på 1770-talet? To utgåver av Christian Schultz’ ABC-bok

Jan Ragnar Hagland

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.3086

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/