Charlotte Appel & Morten Fink-Jensen (red.), Da læreren holdt skole: tiden før 1780, bd. 1 av Dansk skolehistorie: hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år (Århus: Aarhus universitetsforlag, 2014). 442 s.

Øystein Lydik Idsø Viken

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.3099

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/