Nils Johan Stoa, Kjødets lyst: fortellinger om synd og straff (Oslo: Cappelen Damm, 2010). 225 s.

  • Øystein Lydik Idsø Viken Oslo
Published
2015-01-14
Section
Literature