Knut Dørum, Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884 (Oslo: Samlaget, 2016). 221 pp.

Magnus Linnarsson

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/4.3882

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/