Vol 13 (2016)

Table of Contents

Front matter / Editorial

[Title page, Colophon, Table of Contents]
My Hellsing
PDF
[1]-4
Inledning
My Hellsing, Johanna Ilmakunnas, Per Pippin Aspaas, Søren Peter Hansen, Hrefna Róbertsdóttir
PDF
5-6

Articles

Már Jónsson
PDF
7-30
Sofia Maria Gustafsson
PDF
31-53
Simona Zetterberg Gjerlevsen
PDF
54-82
Anne Margrete Fiskvik
PDF
83-107

Short essays

”Lefwernes beskrifningar är en lecture, som är både roande och nyttig för folk af alla stånd”. Om Pehr Stenbergs levernesbeskrivning (1758-1807)
Sven Björkman
PDF
108-123

Dissertations

Håkon Evju, Ancient Constitutions and Modern Monarchy – Historical Writing and Enlightened Reform in Denmark-Norway, c. 1730–1814 (University of Oslo, 2014), 350 pp.
Eva Krause Jørgensen
PDF
124-126
Emmi Lahti, Tietäjiä, taikoja, hautausmaita. Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla [Cunning Folk: Practitioners of Magic and Cemeteries: Magic in Late 18th-Century Finland], Jyväskylä studies in humanities 279 (Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016). 298 pp.
Johanna Ilmakunnas
PDF
127-130
Hugo Nordland, Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814 (Höör, Agering, 2015). 282 pp.
Vera Sundin
PDF
130-133
Brita Planck, Kärlekens språk. Adel, kärlek och äktenskap 1750–1900 (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2014). 201 pp.
Eva Helen Ulvros
PDF
133-135
Ulla Ijäs, Talo, kartano, puutarha: Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa [Huset, herrgården, trädgården: Handelshusägaren Marie Hackman och hennes konsumtionsval i det tidigmoderna Viborg], Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis C:402 (Åbo: Åbo universitet 2015). 255 pp.
Juha-Matti Granqvist
PDF
136-138

Literature

Gina Dahl, Libraries and Enlightenment. Eighteenth-century Norway and the Outer World (Aarhus: Aarhus University Press, 2014). 228 pp.
Anders Toftgaard
PDF
139-143
Knut Dørum, Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884 (Oslo: Samlaget, 2016). 221 pp.
Magnus Linnarsson
PDF
143-144
Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (eds.), Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850 (Lund: Nordic Academic Press, 2014). 261 pp.
Eyvind Urkedal York
PDF
145-148
Marthe Hommerstad, Christian Magnus Falsen. Stridsmannen (Oslo: Cappelen Damm, 2015). 335 pp.
Frode Ulvund
PDF
148-149
Rolv Nøtvik Jakobsen, Gunnerus og nordisk vitenskapshistorie (Oslo: Scandinavian Academic Press 2015). 339 pp.
Gunnar Ellingsen
PDF
149-151
Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran Ulväng (eds.), Den glömda konsumtionen: Auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen (Möklinta: Gidlunds förlag, 2013). 201 pp.
Ulla Ijäs
PDF
151-155
Aryo Makko & Leos Müller (eds.), I främmande hamn. Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700-1895 (Malmö: Universus Academic Press, 2015). 313 pp.
Roald Berg
PDF
155-158
Dorothea E. von Mücke, The Practices of the Enlightenment: Aesthetics, Authorship, and the Public, Columbia Themes in Philosophy, Social Criticism, and the Arts (New York: Columbia University Press, 2015). 292 pp.
Mattias Pirholt
PDF
158-160
Gísli Pálsson, Hans Jónatan, maðurinn sem stal sjálfum sér (Reykjavík: Mál og menning, 2014). 267 pp. [Revised edition forthcoming in English by University of Chicago Press in September 2016 as The Man Who Stole Himself: The Slave Odyssey of Hans Jonathan.]
Anna Lísa Rúnarsdóttir
PDF
160-162
Leif Runefelt, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830 (Lund: Nordic Academic Press, 2015). 368 pp.; Paula von Wachenfeldt & Klas Nyberg (eds.): Det svenska begäret. Sekler av luxkonsumtion (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2015). 315 pp.
Mikkel Venborg Pedersen
PDF
162-165
Þórunn Sigurðardóttir, Heiður og huggun: Erfiljóð, harmljóð og huggunarkvæði á 17. öld. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskumfræðum, Rit 91 (Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskumfræðum, 2015). 471 pp.
Kirsten Wolf
PDF
165-166

Contributors / Back matter

Contributors
My Hellsing
PDF
167-168
My Hellsing
PDF
169-170
[Back Matter]
My Hellsing
PDF
171