Trond Bjerkås, Fra tilskuer til deltager?: offentlig deltakelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Doktoravhandlinger ved NTNU, 29 (Trondheim: Institutt for historiske studier, 2016). 234 s.

  • Marthe Hommerstad Oslo
Published
2017-12-19
Section
Dissertations