Christina Holst Færch, Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet: Hans Nordrups forfatterskab – med et udvalg af hans digte (København: Museum Tusculanums Forlag, 2019). 416 pp.

  • Simona Zetterberg Gjerlevsen Aarhus
Published
2019-11-18
Section
Literature