Viska om mitt qval

Erotisk ambivalens hos Gustav Philip Creutz och Gustaf Fredrik Gyllenborg

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/4.6609

Keywords:

herdediktning, queer, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Tankebyggarorden, kärlek, vänskap

Abstract

Gustav Philip Creutz and Gustaf Fredrik Gyllenborg, both born in 1731, were two major authors who developed pastoral and epic poetry in Swedish and who were also known for their literary friendship. In Swedish and Finnish national literature, they are known as representatives of a supposedly light, rococo style that fell out of fashion in the nineteenth century. By proposing a queer reading of their poetry, this article takes a new approach to their works, arguing that these can be used as valuable sources for the history of gender, genderqueer and feelings of love and friendship. While previous studies have generally analysed Creutz’s and Gyllenborg’s works separately, they are here seen as a mutual venture in the context of a shifting, gendered public space, however within a strongly classical framework, which allowed the authors to play at several intertextual levels to appeal to the sensitivities of different readers.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Biet, Christian, ”Équivocité des genres et expérience théâtrale”, Histoire de la virilité 1. L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières, red. av Georges Vigarello (Paris: Seuil, 2011).

Blanck, Anton, ”Om Creutz’ ’Daphne’”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 11 (1935), 139–143.

Breitholtz, Lennart, Studier i frihetstidens litteratur (Uppsala: Svenska litteratursällskapet, 1956).

Brown, Carolina, Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet (Stockholm: Carlsson, 2012).

Butler, Judith, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (New York & London: Routledge, 2007 [1990]).

Castrén, Gunnar, Gustav Philip Creutz (Borgå & Stockholm: Söderströms & Bonnier, 1917).

Clark, Anna, ”Twilight Moments”, Journal of the History of Sexuality, 14 (2005:1/2), 139–160. https://doi.org/10.1353/sex.2006.0007

[Creutz, Gustav Philip], ”Atis och Camilla”, Witterhets Arbeten II (1762) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1992).

[Creutz, Gustav Philip], ”Daphne”, Witterhets Arbeten II (1762) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1992).

[Creutz, Gustav Philip], ”Elegie”, Våra Försök II (1754) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1975).

Daumas, Maurice, Des trésors d’amitié, de la Renaissance aux Lumières (Paris: Armand Colin, 2011).

Delon, Michel, ”Hommes de fiction”, Histoire de la virilité 1. L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières, red. av Georges Vigarello (Paris: Seuil, 2011).

Delon, Michel, Le savoir-vivre libertin (Paris: Hachette, 2000).

Engdahl, Horace, ”När poesin bodde i Arkadien”, Gustav Philip Creutz. Dikter och brev, red. av Horace Engdahl & Marianne Molander-Beyer (Stockholm: Svenska Akademien, 2010).

Franzén, Frans Michael, ”Minne af Riks-Rådet och Kansli-Presidenten Grefve Gustaf Philip Creutz”, Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Sextonde Delen (Stockholm: Johan Hörberg, 1836).

Franzén, Franz Michael, ”Sång öfver grefve Gustaf Philip Creutz”, Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1796. Andra Delen (Stockholm: Carl Delén & J. G. Forsgren, 1802).

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, Mitt lefverne 1731–1775. Själfbiografiska anteckningar (Stockholm: Seligmann & C:i, 1885).

[Gyllenborg, Gustaf Fredrik], ”Satire öfver mina Vänner”, Witterhets Arbeten I (1759) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1990).

[Gyllenborg, Gustaf Fredrik], ”Ungdomens Försvar”, Våra Försök III (1756) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1975).

[Gyllenborg, Gustaf Fredrik], ”Vänskaps Pris”, Våra Försök I (1753) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1975).

Halperin, David M., How to Do the History of Homosexuality (Chicago & London: The University of Chicago Press, 2002).

Hellsing, My, ”Haga, det skapade skimret över Gustaf III:s dagar”, 1700-tal. Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 16 (2019), 7–17. https://doi.org/10.7557/4.4878

Hultin, Arvid, Gustaf Filip Creutz. Hans levnad och vittra skrifter (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1913).

Högnäs, Sten, ”Lidelsefull vänskap och förnuftig kärlek”, Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet, red. av Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (Stockholm: Atlantis, 1999), s. 19–37.

Kates, Gary, Monsieur d’Éon is a Woman. A Tale of Political Intrigue and Sexual Masquerade (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001 [1995]).

Lamm, Martin, Upplysningstidens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur, vol. I (Stockholm: Hugo Gebers, 1918).

Levertin, Oscar, Svenska gestalter (Stockholm: Albert Bonnier, 1903).

Lindblom, Ina, Känslans patriark – sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790–1810 (Umeå: Umeå universitet, 2017).

Loiselle, Kenneth, Brotherly Love. Freemasonry and Male Friendship in Enlightenment France (Ithaca & London: Cornell University Press, 2014). https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452437.001.0001

Lydén, Roland, ”Vergilius och Creutz’ Atis och Camilla”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 10 (1934), 163–210.

[Nordenflycht, Hedvig Charlotta], ”Företal”, Witterhets Arbeten I (1759) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1990).

Pekonen, Osmo, ”Saatteeksi”, Gustav Philip Creutz. Atis ja Camilla, övers. av Osmo Pekonen (Turku: Faros, 2019).

Rosenwein, Barbara, ”Worrying about Emotions in History”, The American Historical Review, 107 (2002:3), 821–845. https://doi.org/10.1086/532498

Sahlberg, Gardar, Gustaf Fredrik Gyllenborg. Hans liv och diktning under frihetstiden (Stockholm: Hugo Gebers, 1943).

Scheer, Monique, ”Are emotions a kind of practice (and is that what makes them have a history)? A Bourdieuan approach to understanding emotion”, History and Theory, 51 (2012:2), 193–220. https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00621.x

Sjödin, Alfred, Landets SångGudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktningens genrer (Makadam: Göteborg & Stockholm, 2014).

Starobinski, Jean, L’invention de la liberté 1700–1789 (Genève: Albert Skira, 1964).

Stålmarck, Torkel, ”Inledning”, Våra Försök I (1753) (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1975).

Stålmarck, Torkel, Tankebyggare 1753–1762. Miljö- och genrestudier (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 1986).

Taylor, Karen J. (red.), Gender Transgressions. Crossing the Normative Barrier in Old French Literature (New York & London: Routledge, 1998).

Tobin, Robert, Warm Brothers. Queer Theory and the Age of Goethe (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000). https://doi.org/10.9783/9780812203608

Traub, Valerie, Thinking Sex with the Early Modern (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).

Vincent-Buffault, Anne, L’exercice de l’amitié. Pour une histoire des pratiques amicales aux XVIIIe et XIXe siècles (Paris: Seuil, 1995).

Wolff, Charlotta, ”Kabal och kärlek, en alternativ sociabilitet. Vänskapskulten i 1700-talets hovkultur”, Historisk Tidskrift för Finland, 89 (2004:2), 85–115.

Wolff, Charlotta, ”Opéra-comique et idéaux politiques en Scandinavie, 1760–1790”, Orages. Littérature et culture, 15 (2016), 51–63.

Välimäki, Mari, Rikotut lupaukset: Esiaviolliset suhteet ja toimijuus Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla (Turku: Turun yliopisto, 2021). https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.107764

Öhrberg, Ann, Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal (Höör: Symposion, 2014).

Österberg, Eva, Vänskap – en lång historia (Stockholm: Atlantis, 2007).

Downloads

Published

2022-12-29

Issue

Section

Peer-reviewed articles