Vol 1 (2004)

Table of Contents

Front matter / Editorial

[Table of Contents]
Jakob Christensson
PDF
[1]-[2]
Inledning
Anna Cullhed, Ann Öhrberg
PDF
3-10

Articles

Karin Johannisson
PDF
11-27
Anders Jarlert
PDF
28-33
Jonas Liliequist
PDF
34-51
Karin Hassan Jansson
PDF
52-64
Martin Olin
PDF
65-73
Marie-Christine Skuncke
PDF
74-94
Mats Malm
PDF
95-112
Otto Fischer
PDF
113-130
Roland Lysell
PDF
131-148

Dissertations

Edda Manga, Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag. En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez tänkande, Göteborg 2003 (295 s.)
Margareta Björkman
PDF
149-152
Folke Nibelius, Lord Bolingbroke (1678-1751) and history. A comparative study of Bolingbroke´s politico-historical works and a selection of contemporary texts as to themes and vocabulary. Almqvist & Wicksell International, Stockholm 2003 (370 s.)
Bo Lindberg
PDF
153-154

Literature

Rainer Knapas, Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland, Atlantis, Stockholm, 2003.
Sven Björkman
PDF
154-156
Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Redaktörer Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt. Atlantis, Stockholm och Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2003 (432 s.)
Patrik Winton
PDF
156-161
Eleanor Wikborg, The Lover as Father Figure in Eighteenth-Century Women’s Fiction, University Press of Florida, Gainesville 2002 (184 s.)
Ann Öhrberg
PDF
161-162
Karin Ådahl m.fl., Minnet av Konstantinopel. Den osmansk-turkiska 1700-talssamlingen på Biby, Atlantis, Stockholm 2003 (438 s.)
Karin Sennefelt
PDF
163-164

Contributors / Back matter

Sällskapets egna angelägenheter; Medlemsmatrikel
Ann Öhrberg
PDF
165-168
Anvisningar för artikelförfattare
Jakob Christensson
PDF
168