Vol 2 (2005)

Table of Contents

Front matter / Editorial

[Table of Contents]
Jakob Christensson
PDF
[1]-[2]
Inledning
Jakob Christensson
PDF
3-4

Articles

David Dunér
PDF
5-12
Maria Berggren
PDF
13-29
Krister Östlund
PDF
30-37
Kenneth Nyberg
PDF
38-58
Hjalmar Fors
PDF
59-75
Sabrina Norlander Eliasson
PDF
76-92
Margareta Björkman
PDF
93-129

Dissertations

David Dunér, Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi. Nya Doxa 2004 (558 s.)
Hans Helander
PDF
130-131
Stefan Ekman, »I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår». Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. Diss. Göteborg. Stockh.: Proprius, 2004 (337 s)
Marie-Christine Skuncke
PDF
132-134
Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2004 (287 s.)
Patrik Winton
PDF
134-135
Anne-Christine Lindvall, Bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869, Linköping 2004. (205 s.)
Jakob Christensson
PDF
135-136
Sofia Ling, Kärringmedicin och vetenskap. Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. Elanders Gotab, Stockhom 2004 (285 s.)
Monica Libell
PDF
136-137
Carola Nordbäck, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, Umeå 2004 (430 s.)
David Dunér
PDF
137-139
Charlotta Wolff, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2005 (450 s.)
Birgitta Berglund-Nilsson
PDF
139-142

Literature

Hans Helander, Neo-Latin literature in Sweden in the Period 1620-1720. Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Latina Upsaliensia 29, Uppsala 2004 (628 s.)
Bo Lindberg
PDF
142-143
Norden och Europa 1700–1830. Synvinklar på ömsesidigt kulturellt inflytande. Rapport från en konferens i Reykjavik 14 –15 juni 2002. Redaktör Svavar Sigmundsson. Reykjavik, 2004 (199 s.)
Jakob Christensson
PDF
143-144
Media and Political Culture in the Eighteenth Century. Redaktör Marie-Christine Skuncke, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Academien, Stockholm, 2005 (132 s.)
Jakob Christensson
PDF
144-145
Lars-Johan Stiernstedt, Vår man i Rom. Överintentendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787–1790, Stockholm, 2004 (383 s).
Mikael Alm
PDF
145-146
Saint-Simon, Minnen från Ludvig XIV:s hov 1691-1723. Urval, översättning och inledning av Stig Strömholm. Atlantis, Stockholm 2005 (584 s.).
Sven Björkman
PDF
146-151
Christopher Tärnströms journal. En resa mellan Europa och Sydostasien år 1746. Kommenterad och bearbetad av Kristina Söderpalm, IK Foundation & Company, London-Whitby 2005, (263 s. Ill.)
Jakob Christensson
PDF
151-152

Contributors / Back matter

Sällskapets egna angelägenheter; Medlemsmatrikel
Ann Öhrberg
PDF
153-156
Anvisningar för artikelförfattare
Jakob Christensson
PDF
156-157
Kunskapens vägar: Nordiskt 1700-talssymposium i Göteborg 2006: Call for Papers
Birgitta Berglund-Nilsson, Maria Cavallin, Stefan Ekman, Kenneth Nyberg
PDF
[158]