”ET GODT LOKALT LÆRINGSMILJØ?” Erfaringer med desentralisert bachelor i sykepleie, i tre kommunale studentgrupper 2001 -2004

Siw Blix, Liss Eriksen

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/7.3339

Abstract

Pilotprosjektet ” Et godt lokalt læringsmiljø” var finansiert av Høgskolen i Finnmark og gjennomført fra 2001 og avsluttet i 2007. Prosjektgruppen har jobbet med ulike tema i forhold til utprøving av ny desentralisert modell i tre kommunale studentgrupper.

Tidligere var de desentraliserte studietilbud lokalisert på ett studiested, mens den nye modellen hadde tre studiesteder. Det har vært viktig å evaluere erfaringene med modellen. Spesielt fokus har vært satt på hvordan det å studere i små fagmiljø i kommunene kontra et stort fagmiljø på Avdeling for Helsefag påvirket studieforløp og læringsprosessen til den enkelte student. Tema for prosjektet var ”et godt lokalt læringsmiljø”, som Avdeling for Helsefag prøvde å legge tilrette for i samarbeid med de involverte kommunene. Læringsmiljøet skulle skapes gjennom at studentgruppen skulle møtes daglig for å studere sammen, utenom samlingsukene på campus. Det å arbeide i grupper som læringsform så man på som et viktig fundament for å skape et godt læringsmiljø lokalt. Den lokale veilederen skulle være en erfaren sykepleier som skulle skape nettverk og samarbeid med det kommunale helsesentret og hjemmebasert omsorg. Praksisstudiet skulle gjennomføres hovedsakelig lokalt nettopp for å underbygge denne filosofien.

Erfaringene med desentralisert sykepleierutdanning er at det er et viktig tilbud for kommunene i Finnmark for å kunne opprettholde et forsvarlig helsetilbud til sine innbyggere. Det å satse på å utdanne sine ”egne” har vist seg å gi et bedre langsiktig resultat enn å tilby høyere lønn og lignende til sykepleiere for eksempel fra Sør- Norge. Av den grunn mener vi at merutgiftene til desentralisert utdanning en god investering.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Siw Blix, Liss Eriksen