No. 1 (2012): HiF-Rapport 2012:1 ”ET GODT LOKALT LÆRINGSMILJØ?”

Erfaringer med desentralisert bachelor i sykepleie, i tre kommunale studentgrupper 2001 -2004. Rapport fra pilotprosjektet med ny desentralisert modell

Published: 2015-02-10