Erfaringer med desentralisert bachelor i sykepleie, i tre kommunale studentgrupper 2001 -2004. Rapport fra pilotprosjektet med ny desentralisert modell

Published: 2015-02-10