"Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner.

Authors

 • Gunnar Grepperud Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Ådne Danielsen Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Gunilla Roos Uppsala Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.3409

Keywords:

Studiesentra, Lärcentra, livslang læring, voksnes læring, regional kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, fleksibel utdanning

Abstract

Dette er rapport nummer 3 i et forskningsarbeid som oppsummerer og analyserer erfaringer med lokale studie- og læringssentra (lärcentra) i mindre kommuner i Norge og Sverige. Dette er lokale aktører som har voksnes læring som sin hovedoppgave og som primært er blitt etablert for å styrke kommuner og regioners arbeidsliv. Det har særlig vært arbeidet med å tilbud universitets- og høgskolenivå, men de seinere år har også utdanninger på andre nivå (fagskole/YH-utbildning) fått en sentral plass.

Denne rapporten er basert på intervjuer med ledere og medarbeidere ved studie- og læringssentra som omfatter 12 svenske kommuner og 9 norske kommuner.

Rapporten gir et forholdsvis detaljert bilde av studie- og læringssentrenes arbeid, blant annet hvordan de ivaretar de tre hovedfunksjonene megler, motor og møteplass. Det legges både vekt på å fram hvilke resultater man har oppnådd og hvilke utfordringer man står overfor. Det fremkommer at man gjennom disse studiesentrene har rekruttert voksne som ellers ikke ville gått i gang med formell utdanning. Det er en klar overvekt av kvinner som følger studier på høyere nivå, balansen er noe bedre når det gjelder fagskole(YH)- utdanninger. Det fremkommer også at utviklingen av nettbaserte utdanninger utfordrer studiesentermodellen og gjør at man legger større vekt på motorfunksjonen.

Erfaringene og analysene oppsummeres gjennom 11 utfordringer til kommuner og regioners arbeid med kompetanseutvikling:

 • Identitetsutfordringen – hva skal et studie- og læringssenter være?
 • Nettverksutfordringen
 • Samarbeidsutfordringen – forholdet til utdanningsinstitusjonene
 • Møteplassutfordringen (eller merverdiutfordringen)
 • Utfordringer knyttet til strategisk kompetansearbeid
 • Kompetanseutfordringen
 • Synlighets- og omdømmeutfordringen
 • Dokumentasjonsutfordringen
 • Den økonomiske utfordringen
 • Rekrutteringsutfordringen
 • Innovasjonsutfordringen

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Gunnar Grepperud er dr. philos, professor og instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result). Har i en årrekke arbeidet med forsknings- og utviklingsarbeid innen fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling, herunder «den voksne fleksible student», IKT og læring, høyere utdannings samfunnsoppgave og lokale studie- og læringssentra.

Ådne Danielsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ådne Danielsen er ph.d og førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknolog, Norges arktiske universitet. Han er i sin forskeroppgave opptatt av utdanningspolitikk, med særlig vekt på sammenhenger mellom utdanning og regional utvikling. Hans doktorgradsavhandling handler blant annet om hva slags status og rolle studiesentra har i det nordnorske utdanningslandskapet. Betingelser og virkninger av høyere utdanning som verktøy for regional utvikling er et gjennomgående forskningstema i Danielsens arbeid.

Gunilla Roos, Uppsala Universitet

Gunilla Roos har sedan mitten av 1990-talet arbetat som universitetslektor i ämnet pedagogik vid Uppsala Universitet och innehar sedan 2004 en docentur i ämnet. Har även i ett par perioder varit anställd som docent 2 vid dåvarande U-vett vid universitetet i Tromsö samt som föreståndare för Hälsinglands regionala utvärderings- och forskningsenhet.

Sedan mitten av 1990-talet har forskningen fokuserat på utbildning och regional utveckling i rurala områden, sett ur ett kommunalt perspektiv. Syftet har varit att få kunskaper om strategiska utbildningssatsningar i syfte att öka tillgängligheten till högre utbildning i rurala områden där studier av lokala studie-och lärcentra och dess studerande intagit en central plats.

Downloads

Published

2015-03-24

How to Cite

Grepperud, G., Danielsen, Ådne, & Roos, G. (2015). "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner. Septentrio Reports, (4). https://doi.org/10.7557/7.3409