"Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner.

Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/7.3409

Keywords

Studiesentra; Lärcentra; livslang læring; voksnes læring; regional kompetanseutvikling; etter- og videreutdanning; fleksibel utdanning

Abstract

Dette er rapport nummer 3 i et forskningsarbeid som oppsummerer og analyserer erfaringer med lokale studie- og læringssentra (lärcentra) i mindre kommuner i Norge og Sverige. Dette er lokale aktører som har voksnes læring som sin hovedoppgave og som primært er blitt etablert for å styrke kommuner og regioners arbeidsliv. Det har særlig vært arbeidet med å tilbud universitets- og høgskolenivå, men de seinere år har også utdanninger på andre nivå (fagskole/YH-utbildning) fått en sentral plass.

Denne rapporten er basert på intervjuer med ledere og medarbeidere ved studie- og læringssentra som omfatter 12 svenske kommuner og 9 norske kommuner.

Rapporten gir et forholdsvis detaljert bilde av studie- og læringssentrenes arbeid, blant annet hvordan de ivaretar de tre hovedfunksjonene megler, motor og møteplass. Det legges både vekt på å fram hvilke resultater man har oppnådd og hvilke utfordringer man står overfor. Det fremkommer at man gjennom disse studiesentrene har rekruttert voksne som ellers ikke ville gått i gang med formell utdanning. Det er en klar overvekt av kvinner som følger studier på høyere nivå, balansen er noe bedre når det gjelder fagskole(YH)- utdanninger. Det fremkommer også at utviklingen av nettbaserte utdanninger utfordrer studiesentermodellen og gjør at man legger større vekt på motorfunksjonen.

Erfaringene og analysene oppsummeres gjennom 11 utfordringer til kommuner og regioners arbeid med kompetanseutvikling:

 • Identitetsutfordringen – hva skal et studie- og læringssenter være?
 • Nettverksutfordringen
 • Samarbeidsutfordringen – forholdet til utdanningsinstitusjonene
 • Møteplassutfordringen (eller merverdiutfordringen)
 • Utfordringer knyttet til strategisk kompetansearbeid
 • Kompetanseutfordringen
 • Synlighets- og omdømmeutfordringen
 • Dokumentasjonsutfordringen
 • Den økonomiske utfordringen
 • Rekrutteringsutfordringen
 • Innovasjonsutfordringen

Refbacks

 • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.