No 4 (2015)

"Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner

DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2015.4

Rapport nr. 3 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

Table of Contents

Reports

Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos
PDF