No. 4 (2015): "Levende studie- og læringssentra?" Rapport nr. 3: Erfaringer og funksjoner

Rapport nr. 3 fra prosjektet "Utdanning for utvikling – studie- og læringssentrenes rolle og funksjon"

Published: 2015-03-24