Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.3784

Abstract

Rapporten oppsummerer erfaringer fra etablering av et institusjonelt arkiv for åpne data ved UiT Norges arktiske universitet.

Author Biographies

Leif Longva, UiT Norges arktiske universitet

universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Espen Thijssen Amundsen, UiT Norges arktiske universitet

overingeniør, Avdeling for IT

Roy Dragseth, UiT Norges arktiske universitet

seksjonssjef, Avdeling for IT

Randi Østhus, UiT Norges arktiske universitet

seniorrådgiver, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Stein Høydalsvik, UiT Norges arktiske universitet

faggruppeleder, Universitetsbiblioteket

Downloads

Published

2016-05-20

How to Cite

Longva, L., Amundsen, E. T., Dragseth, R., Østhus, R., & Høydalsvik, S. (2016). Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT. Septentrio Reports, (4). https://doi.org/10.7557/7.3784