Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT

Leif Longva, Espen Thijssen Amundsen, Roy Dragseth, Randi Østhus, Stein Høydalsvik

Full Text:

PDF (Norsk)

DOI: https://doi.org/10.7557/7.3784

Abstract

Rapporten oppsummerer erfaringer fra etablering av et institusjonelt arkiv for åpne data ved UiT Norges arktiske universitet.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Leif Longva, Espen Thijssen Amundsen, Roy Dragseth, Randi Østhus, Stein Høydalsvik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.